education - חינוך מינהלת הטיולים
 
 
 
 
 
 
 
 
עין חנדק - מנזר יוחנן במדבר - עיינות סטף
איזור הרי ירושלים, מפה 9 - מבואות ירושלים.
 

דרגת קושי: רגיל.
אורך המסלול: כ - 3 ק"מ.
סימון: אין סימון למעט הקטע מהחניון לסטף-כחול 9311.

תאור כללי:

תחילת המסלול מעין חנדק - מעין הנובע כל השנה. המסלול עובר על שביל הפונה מערבה ומתחבר לכביש המזרחי של מושב אבן ספיר. המסלול עובר לאורך הכביש בכיוון צפון עד הגיעו אל מנזר יוחנן במדבר. קיים שילוט המכוון למנזר. המנזר שייך למסדר הפרנסיסקני ומתוחזק ע"י נזירים החיים במקום (כניסה למנזר כל היום). בשטח המנזר מעין וגן יפה. מהמנזר חוזר המסלול על הכביש עד גל אבנים המסמן ירידה לשביל. המסלול ממשיך על השביל בכיוון צפון ואח"כ צפון מערב. כנקודת ציון לירידה לכביש נחל שורק יש להתייחס ל - 3 עמודי מתח גבוה הנמצאים ממזרח לכביש נחל שורק והירידה לכביש היא ממערב לעמוד הנמוך מבין השלושה. כל ירידה אחרת הינה מסוכנת. המסלול יורד ומגיע עד לחניון האוטובוסים התחתון (משך הירידה כ- 30 דק'). יש להיזהר בהליכה בצידי הכביש עד לחניון האוטובוסים. מהחניון ממשיך המסלול (כחול) צפונה עד עיינות סטף. מעיינות סטף חוזר המסלול לחניון האוטובוסים שם הוא מסתיים. המסלול כולו עובר בשטח האופייני להרי ירושלים הן מבחינת הצמחיה והן מבחינת הבדלי הגבהים. המסלול חשוף.

סיכום - דגשים והמלצות:

מסלול בדרגת קושי בינוני העובר בין שתי שלוחות של הרי ירושלים. לאורכו שלושה מקורות מים טבעיים. המסלול חוצה את נחל שורק. צמחיה ונוף אופייניים להרי ירושלים. מומלץ להליכה כמתואר.

נוף, טבע ונקודות חן:

המסלול מחבר בין שלושה מעיינות הזורמים כל השנה: עין חנדק - שוקם ע"י קק"ל, המעיין בתוך המנזר וניצול מימיו ואתר מעיינות הסטף. מרחבת המנזר קיימת תצפית יפה על ערוץ נחל שורק ואתר מעיינות הסטף.

עונות מומלצות לטיול:

כל השנה מלבד בימי גשם וימי עומס חום כבד.

המלצות למקומות הורדה ואיסוף מטיילים:

הורדה בעין חנדק. נ.צ. 1300 - 1632, איסוף ברחבת החניה של האוטובוסים.

משך הליכה, המלצה לעיתוי אחרון לכניסה:

כ- 3 שעות. עיתוי כניסה אחרון 4 שעות לפני חשכה.

מקומות מתאימים להפסקה חניה/חניון:

בעין חנדק, בתחילת מסלול. בכניסה למנזר - מקום חניה ותצפית לאורך המסלול ניתן למצוא מקומות מוצלים לחניות קצרות.

שלוט והכוונה במסלול:

המסלול אינו מסומן, אולם השביל היורד מהמנזר הינו תואי ברור. יש לשמור על כיוון הליכה לצפון מערב. קיימים הרבה פיצולים מתוך השביל המרכזי. כיוון הליכה מומלץ מהמנזר מערבה במגמת ירידה.

מפגעים בטיחותיים לאורך המסלול:

הירידה מהשביל לכביש שורק מחייבת פיקוח מבוגר, בגלל הקרבה לכביש. ההליכה לצד הכביש עד לחניון מחייבת פיקוח הדוק.

קליטה - קשר:

קשר טוב לאורך המסלול.

צווארי בקבוק לאורך המסלול:

הירידה מצלע ההר לכביש אפשרית ובטוחה רק בנקודה שצוינה בסעיף התיאור הכללי (ממערב לעמוד החשמל הנמוך הקרוב לכביש נחל שורק), ירידה במקום אחר בלתי אפשרית.

דרכי פינוי ( רכוב, רגלי ):

פינוי ברכב אפשרי מפתח המנזר או מחניון האוטובוסים התחתון.

נקודות מילוי מים:

בעין חנדק, במושב אבן ספיר ובמעיינות הסטף.

אירועים מיוחדים שהתרחשו בעבר:

תלמידים נחבלו בעת ניסיון ירידה לכביש במקום אחר ממה שמצוין בתיאור, נדרש פינוי רפואי.

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2015    

עדכוני rss