education - חינוך מינהלת הטיולים
 
 
 
 
 
 
 
 
עין כסלון
אזור מושב כסלון - מפה 9 - מבואות ירושלים.
 

דרגת קושי:

אורך המסלול: 400 מ' - מסלול קצר, 2 ק"מ - מסלול ארוך.

סימון: אין סימון שבילים.

תאור כללי:

הגעה לתחילת המסלול: עוברים את מושב רמת רזיאל לכיוון מערב עד לכיכר. כ- 1.5 ק"מ לאחר הכיכר על כביש 395 בקו ראיה עם מושב כסלון חניית הרכב. תחילת המסלול בירידה מהכביש לדרך עפר לא מסומנת לכיוון דרום, על קו גובה אחיד למרחק כ- 300 מ'. הדרך מתפתלת בין חורש טבעי עד להגעה למעיין. המעיין נובע ביר המדרגה של תוואי הדרך. בסביבת המעיין צמחיית מים עבותה, שרידי מבנים ומדרגות חקלאיות. דרך עפר ממשיכה עד למושב רמת רזיאל, בצידו הצפוני של הגיא העולה מזרחה. אורך הדרך היא 1.8 ק"מ מהמעיין. הדרך מתחברת לכביש הגישה למושב כסלון. שם מסתיים המסלול החשוף.

סיכום - דגשים והמלצות:

המסלול הקצר: מסלול הלוך ושוב למעיין טבעי שמימיו זורמים חופשי.

המסלול הארוך: אורכו כ- 2 ק"מ על תוואי דרך חקלאית. במקום שרידי חקלאות עתיקה עם מערכת להובלת מים (הרוסה). המעיין הינו מעיין שכבה, האופייני להרי ירושלים. מומלץ להליכה כמתואר.

נוף, טבע ונקודות חן:

נק' נביעת המעיין, תוואי זרימת המים והצמחייה שהתפתחה סביב המעיין.

עונות מומלצות לטיול:

כל השנה , מלבד ימי גשם (סכנת החלקה).

המלצות למקומות הורדה ואיסוף מטיילים:

למסלול קצר: הליכה הלוך ושוב, עצירה על כביש 395 ע"פ המצוין בתיאור הכללי. למסלול הארוך, הורדה בכביש הכניסה למושב כסלון, תחילת מסלול בדרך היורדת לגיא כיוון ההליכה ממזרח למערב האיסוף הוא על כביש 395.

משך הליכה:

מסלול קצר - כשעת הליכה הלוך וחזור.

מסלול ארוך - כשעתיים הליכה עד לכביש 395, מקום חנייה הרכב ע"פ המצויין בהמלצות להורדה ואיסוף המטיילים.

עיתוי כניסה אחרון כ- 3 שעות לפני החשיכה.

מקומות מתאימים להפסקה/חניה/חניון:

בקרבת המעיין ולאורך הדרך. אין מקומות מוצלים לאורך דרך העפר במסלול הארוך.

שלוט והכוונה במסלול:

אין הכוונה או שילוט על כביש 935 לסימון תחילת המסלול הקצר. אין סימון לתחילת המסלול הארוך בכביש הגישה למושב כסלון. תחילת מסלול ארוך בנ.צ.

1564-1311, בצידו הדרומי של הגיא על הכביש הגישה.

קליטה - קשר:

תקין.

דרכי פינוי (רכוב, רגלי):

לאורך דרך העפר במסלול הארוך לרכב רב מינוע (4X4).

נקודות מילוי מים:

במושב רמת רזיאל.

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/01/2017    

עדכוני rss