education - חינוך מינהלת הטיולים
 
 
 
 
 
 
 
 
נחל שורק - עין חנדק
אזור עין כרם. מפה 9 - פרוזדור ירושלים.
 

דרגת קושי: 
אורך המסלול: כ-1.2 ק"מ.
סימון: שביל ישראל.

תאור כללי:

תחילת המסלול מכביש נחל שורק (386) - המסלול מתחיל במעביר מים מתחת לכביש ופונה בכיוון דרום בדופן ערוץ נחל שורק.
המסלול עובר בחלק ערוץ צר ועל מדרגות כשמשני צדדיו טרסות חקלאיות. לאורך הערוץ צמחיה סבוכה.
אחרי כ-800 מ' המסלול מגיע ועוקף סכר וקיר אבן בגובה 8 מ'. בהמשך המסלול אמות מים בנויות וחצובות המוליכות לטרסות.
המסלול מסתיים בעין חנדק, שהינו מפעל מים משוקם. המסלול חשוף.

סיכום - דגשים והמלצות:

מסלול קצר בדרגת קושי נמוכה המתאפיין במעבר לאורך מספר אתרים בנושא המים כמו טרסות חקלאיות, סכר, אמות מים, באר, בריכה, ניקבה ומפעל מים. באביב פריחה יפה.
מומלץ לשלב נושאי לימוד של חקלאות הררית, ניצול המים, הצמחייה המאופיינת. ניתן להליכה מ-2 הכיוונים.

נוף, טבע ונקודות חן:

הבאר המשוקמת, בריכת האגירה, הניקבה, הסכר הבנוי, הפריחה האביבית בערוץ.

עונות מומלצות לטיול:

כל השנה, עדיף באביב.

המלצות למקומות הורדה ואיסוף מטיילים:

הורדה - כביש נחל שורק (386), כ-1.5 ק"מ מערבית לצומת כרם - בין סימון ק"מ 15-14 ק"מ, נ.צ. 1631-1307. יש להחנות האוטובוס כשהדלתות לכיוון צפון. ירידה מהכביש צפונה מתחת לגשר, חציית הכביש מערבה (זהירות!).
איסוף - בעין חנדק. הגעה - מכביש בי"ח הדסה עין כרם. מסלול אורכי.

משך הליכה, המלצה לעיתוי אחרון לכניסה:

שעתיים. עיתוי כניסה אחרון - כ-3 שעות לפני חשיכה.

מקומות מתאימים להפסקה חניה/חניון:

ליד הסכר, בשביל העוקף את הסכר, בעין חנדק (ספלים ושולחנות).

שלוט והכוונה במסלול:

הסימון בצבע ירוק וכן סימון שביל ישראל נראה רק מתוך הערוץ.

מפגעים בטיחותיים לאורך המסלול:

בקטע התחתון שביל צר, מדרגות טבעיות. זהירות בירידה ליד הכביש. חצייה רק עפ"י הנהלים.

קליטה- קשר :

תקין.

"צווארי בקבוק" במסלול:

לאחר המעבר מתחת לכביש הערוץ צר והשביל מתפתל ועוקף מפלים קטנים, מחייב הליכה בטור בקטעים קצרים.

דרכי פינוי (רכוב, רגלי):

פינוי רגלי מתוך המסלול אל נחל שורק או עין חנדק.

נקודת מילוי מים:

אין. יש לבוא עם מים.

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/01/2017    

עדכוני rss