education - חינוך מינהלת הטיולים
 
 
 
 
 
 
 
 
מצפה הראל - נוה שלום - לטרון
אזור לטרון - הראל, מפה ‎9 - מבואות ירושלים.
 

דרגת קושי:

אורך המסלול: כ- ‎4 ק"מ.

סימון: אדום ‎9370 - 9375 שביל ישראל.

תאור כללי:

תחילת המסלול במצפה הראל (שבו דגם דרך בורמה ואתר שחזור קרבות תש"ח). המסלול ממשיך בדרך כבושה נוחה להליכה בנוף גבעי עם מטעי זיתים בצד דרום. המשכו צפונה בשביל הררי לעבר נוה שלום. מנוה שלום פונה המסלול צפונה בנוף מיוער (ע"י ק.ק.ל) עד נחל נחשון. בעת חציית נחל נחשון (בימי גשם) יש להזהר מסכנת שקיעה. אחרי מעבר נחל נחשון וחציית הכביש הישן (לטרון - ירושלים), המסלול מטפס לעבר המנזר הצלבני. יש להזהר מבורות וכניסה למבנים ישנים.

סביב המבצר עמדות ומחפורות ירדניות ישנות ותצפית יפה אל שער הגיא. סיום המסלול בירידה מהמבצר לעבר נקודת המתנת האוטובוסים (כחול ‎9213). מסלול חשוף.

סיכום - דגשים והמלצות:

מסלול יפה בדרגת קושי קלה בתוך נוף הררי המתחיל מתצפית יפיפיה של מצפה הראל בעיקר לעבר דרך בורמה והמשכו בין עצי חורש, ביערות נטועים ומטעים עד נוה שלום וסיומו באתר לטרון - במנזר הצלבני. מומלץ להליכה ממערב למזרח.

נוף, טבע ונקודות חן:

מצפה הראל, תצפית לעבר תחילת דרך בורמה, נוה שלום, מבצר לטרון, תצפית טובה דרומה לעבר שער הגיא.

עונות מומלצות לטיול:

כל השנה.

המלצות למקומות הורדה ואיסוף המטיילים:

הורדה - במצפה הראל.

איסוף - ליד המבצר הצלבני - חניון האוטובוסים.

מסלול אורכי.

משך הליכה, המלצה לעיתוי אחרון לכניסה:

כשלוש שעות. עיתוי כניסה אחרון למסלול כ- ‎4 שעות לפני חשכה.

מקומות מתאימים להפסקה/חניה/חניון:

מצפה הראל והיער שמצפון לנוה שלום ובמקומות מוצלים לאורך המסלול.

שלוט והכוונה במסלול:

אדום - שביל ישראל - שילוט ק.ק.ל, ליד נוה שלום. שביל ישראל פונה מזרחה (אדום ‎9354).

מפגעים בטיחותיים לאורך המסלול:

ערוץ נחל נחשון - בעת גשמים הופך להיות ביצתי בלתי עביר להליכה רגלית. יש להזהר מנפילה לבורות באזור מבצר לטרון וכן אסורה כניסה למבנים ישנים. מדרום למבצר הפרעה משפוכת חומרי בנין שבמקום.

"צווארי בקבוק" במסלול:

אזור מבצר לטרון (שביל העלייה למבצר) הליכה בטור.

קליטה - קשר:

קשר תקין.

דרכי פינוי (רכוב, רגלי):

לאורך כל דרך בורמה, בכביש הישן (לטרון ירושלים) ובשביל ‎9213 - פינוי רכוב.

נקודות מילוי מים:

קיבוץ הראל, נוה שלום, לטרון (יד לשריון).

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/01/2017    

עדכוני rss