education - חינוך מינהלת הטיולים
 
 
 
 
 
 
 
 
שלוחת שיירות
אזור הרי ירושלים, מפה ‎9 - מבואות ירושלים.
 

דרגת קושי:

אורך המסלול: כ-5 ק"מ

סימון: ירוק 9353 – שביל ישראל.

הגבלת גיל: מכיתה ה' ומעלה.

תאור כללי:

המסלול מתחיל בחניון קטן כ- 1 ק"מ מזרחית למושב בית מאיר נ.צ 1543-1333 פונה מזרחה ומיד מתחיל בטיפוס לכיוון צפון וצפון מערב בשביל לכלי רכב ההופך לשביל הליכה נוח עד משלט 16 והר אורנה, כק"מ אחד. במקום אנדרטה לחללי הפלמ"ח. מכאן יורד בדרך 44X לעבר נקודת תצפית יפה על כביש ירושלים – ת"א (עץ בודד וספסל). המסלול ממשיך בירידה עד צומת שבילים עם דרך הגיפים – (אדום) ומשם (בטיפוס לעבר משלט 21 עוד כ- 1.5 ק"מ.  מקום ציוני המשלט  - ותצפית יפה צפונה (אפשר גם להתחבר מכאן בירידה דרך כחול 9355 לדרך בורמה שזו ירידה קשה לתוך נחל בורמה). המסלול יורד מהמשלט וממשיך בשביל לרכב 4X4 לאורך הרכס עד לסיומו בחניון מח"ל. מסלול חשוף בחלקו. קטע זה של המסלול באורך 2.5 ק"מ במצב אחזקה רע מאוד , ברובו נגרס ע"י גיפאים שיצרו מדרגות גבוהות המקשות מאוד על ההליכה והתדרדרות אבנים.

סיכום - דגשים והמלצות:

המסלול בחציו השני קשה  להליכה, עובר בשטח הררי עם מדרגות אבן גבוהות. בחלקים מסוימים יש ללכת בזהירות ובטור. הנופים מרהיבים לעבר ירושלים, השפלה ובית מאיר.יש להזהר מהחלקה בעונות גשומות. מומלץ להליכה ממזרח למערב.

נוף, טבע ונקודות חן:

תצפיות ממשלט 16, הר אורנה, משלט 21, עם צמחיה אופיינית לכל אורך המסלול.

עונות מומלצות לטיול:

סתיו, חורף, אביב.

המלצות למקומות הורדה ואיסוף המטיילים:

הורדה - כ- 1 ק"מ ממזרח לבית מאיר בנ.צ 1543-1333.

איסוף - בחניון  לאנדרטת מח"ל שליד כביש שער הגיא – בית שמש. נ.צ 1521-1352 מסלול אורכי. מומלץ ללכת ככתוב , אם כי ניתן ללכת גם בכיוון הפוך למתואר. במיוחד אם רוצים להמשיך למסלול הר כרמילה.

משך הליכה, המלצה לעיתוי אחרון לכניסה:

כ- 4 שעות. עיתוי אחרון לכניסה כ- 5 שעות לפני חשכה.

מקומות מתאימים להפסקה/חניה/חניון:

במשלט 16, תצפית בהר ארנה, משלט 21, בסיום בחניון מח"ל.

שלוט והכוונה במסלול:

שביל ישראל. ירוק. בתחילת המסלול מפגש עם מסלול (אדום 9351) – מערבה ובהמשך המסלול מפגש עם מסלול (כחול 9355) ירידה לדרך שבע.

מפגעים בטיחותיים לאורך המסלול:

בחורף סכנת החלקה, בירידה ממשלט 21 השביל הרוס וקשה להליכה ובנקודת ההתחברות לכחול 9355.

"צווארי בקבוק" במסלול:

הירידה ממשלט 21 והירידה בשביל כחול 9355, מחייבות הליכה בטור.

קליטה - קשר:

קליטה טובה לכל אורך המסלול.

דרכי פינוי (רכוב, רגלי):

רכוב לכל אורך המסלול עד משלט 21 ומחיבור כחול 9355 בדרך בורמה.

נקודות מילוי מים:

באנדרטת מח"ל שבסוף המסלול ובית מאיר.

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/01/2017    

עדכוני rss