education - חינוך מינהלת הטיולים
 
 
 
 
 
 
 
 
שמורת המסרק
אזור הרי ירושלים, מפה 9 - מבואות ירושלים.
 

דרגת קושי:

אורך המסלול: כ- 700 מ'.

סימון: שילוט של הרשות לשמירת הטבע.

תאור כללי:

תחילת המסלול בחניון שמורת המסרק (כ- 200 מ' ממזרח למושב בית מאיר). המסלול עולה לגבעת המסרק באמצעות מדרגות בנויות ועובר בתוך צמחיה עבותה אופיינית להרי ירושלים (אורן ירושלמי, קטלב) ומוביל לשיא הגבעה בה שרידי הישוב בית מחסיר וכן תצפית היקפית יפה על כל הסביבה. המסלול ממשיך על פי שילוט למדרגות המובילות לנקודת הסיום/ההתחלה. המסלול מוצל ברובו.

סיכום - דגשים והמלצות:

מסלול הליכה קל, סובב "המסרק", עובר בצמחיית עצים עבותה. במקום שרידי הכפר בית מחסיר. כיוון הליכה מומלץ - עפ"י השילוט.

נוף, טבע ונקודת חן:

המסרק - שמורת טבע יפה בעלת צמחייה מגוונת.

עונות מומלצות לטיול:

כל השנה - במגבלת ימים גשומים.

המלצות למקומות הורדה ואיסוף המטיילים:

הורדה ואיסוף - בחניון המסרק נ.צ. 1334-1544 - המסלול הוא מעגלי.

משך הליכה, המלצה לעיתוי אחרון לכניסה:

כשעה. עיתוי אחרון לכניסה כשעתיים לפני חשכה.

מקומות מתאימים להפסקה / חניה/ חניון:

בחניון, בשיא גבעת שמורת המסרק.

שילוט והכוונה במסלול:

המסלול משולט בברור.

מתקנים לאורך המסלול ותקינותם:

עמדות צבאיות ישנות.

מפגעים בטיחותיים לאורך המסלול:

זהירות מגזרי עצים בתקופת שלגים או סחף בכניסה לעמדות הישנות.

"צווארי בקבוק" במסלול:

המסלול מחייב הליכה בטור.

קליטה - קשר:

קשר טוב לאורך כל המסלול.

דרכי פינוי (רכוב , רגלי):

פינוי רכוב מחניון המסרק.

נקודת מילוי מים:

אין. יש להצטייד בהתאם.

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/01/2017    

עדכוני rss