education - חינוך מינהלת הטיולים
 
 
 
 
 
 
 
 
כרם מהר"ל – עופר
אזור הכרמל, מפה 4 - כרמל
 

דרגת קושי: רגיל.
אורך המסלול: כ- 4 ק"מ.
סימון: שביל ישראל, ירוק 4288, כחול 4284, שחור 4281.

תאור כללי:

תחילת המסלול בכביש הגישה לכרם מהר"ל כביש 7021. ב-נ.צ. 1479-2273, סמוך ל"בית היערן", חוות עבודה של קק"ל מתאימה לחניון, אותה עוקפים ממזרח, בעליה לכיוון דרום. במפגש דרכים פונים שמאלה ולאחר מרחק קצר בעיקול הדרך, נכנסים לערוץ הואדי ולסבך הצמחיה שבצד ימין. עליה תלולה עם מדרגות המגיעה לפינת מנוחה "בקעת שי"ר". מכאן, לאחר מספר פיתולים, המקשים על מציאת הסימון, עולים בתוך חורש במסלול הליכה עד למפגש עם הדרך. מסלול כחול, ובו הולכים במתינות עד למפגש עם כביש ל"עופר", נ.צ. 1479-2262. בנקודה זו ניתן לסיים, לאחר 2.5 ק"מ, או להמשיך בקטע האטרקטיבי היורד מדרום לכביש עד למערת הפעמון וממנה חזרה לכביש.

מכביש עופר, השביל עושה מפנה קשתי שמגמתו מערבה. ההליכה היא בשביל עם צמחיה סבוכה ולעיתים לא נוחה. שביל ההליכה מנותב ולא ניתן לסטות ממנו. בדרך שני מפלים גבוהים ויבשים המחייבים עקיפה.

לאחר כ-700 מ' מגיעים לשביל מסומן "שקוף" המוביל למערת הפעמון וסמוך אליה עולים על דרך עפר. לאחר העליה על דרך העפר, ניתן לחזור באותה דרך לכביש עופר, או ללכת בהמשך "שביל ישראל" עד שפיה (7 ק"מ). מומלץ לחזור בשביל שחור 4281, דרך עפר באורך כק"מ, העוברת בצלעה הצפוני של השלוחה עד לכביש עופר, נ.צ. 1473-2264.

סיכום - דגשים והמלצות:

מסלול קל עד בינוני, משולב בהליכה בתוך צמחית חורש ים תיכוני, או על דרך עפר העוברת בתוך החורש. שני הקטעים הראשונים, זה הסמוך לכביש כרם מהר"ל וזה הסמוך לכביש עופר, מאוד מעניינים ויפים.
מומלץ להליכה כמתואר.

נוף, טבע ונקודות חן:

סבך הצמחיה, מערת הפעמון, המפלים היבשים (לא בחורף).

עונות מומלצות לטיול:

סתיו, חורף, אביב.

המלצות למקומות הורדה ואיסוף המטיילים:

הורדה בכביש 7021 כרם מהר"ל, סמוך לבית היערן נ.צ. 1479-2273.
איסוף ראשון - כביש עופר: נ.צ. 1479-2262
איסוף שני - כביש עופר: נ.צ. 1473-2264.

משך הליכה, המלצה לעיתוי אחרון לכניסה:

כ-3 שעות. עיתוי אחרון לכניסה – 4 שעות לפני חשיכה.

שילוט והכוונה

בדרך כלל ממסודר להוציא בתחילת ההליכה, בסבך בשני השלבים שלאחר הכבישים.
שביל ישראל עד למפגש עם השחור, ירוק וכחול. במפה שביל ישראל אינו מסומן בחופף לכחול, אך בשטח זו התמונה.

מקומות מתאימים להפסקה/חניה/חניון:

בית היערן, פינת "בקעת שי"ר", בכל נקודה בחורש, מערת הפעמון.

מפגעים בטיחותיים לאורך המסלול:

סכנת החלקה בגשם, המפלים היבשים, או בזמן גשם. חציית כבישים (תנועה דלילה), בקיץ ובחום האביב, במקום יש נחשים.

קליטה - קשר:

תקינה לכל האורך.

דרכי פינוי:

בדרכי העפר, רכב 4X4, בכחול – בחלקו רכב רגיל. פינוי רגלי לכבישים.

נקודות מילוי מים:

בתחילת המסלול בבית היערן. לאחר מכן אין. יש לבוא מצויידים עם מספיק מים.

 
העליה לבקעת שי"ר
  היציאה מערוץ הואדי בבקעת שי"ר
  מבט מאפיין על השביל בתוך החורש 


 


 
השביל בסבך, מדרום לכביש עופר
  מפלים במסלול ההליכה מדרום לכביש עופר
  החיבור לשביל המוליך דרומה לשפיה 


 


 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2015    

עדכוני rss