education - חינוך מינהלת הטיולים
 
 
 
 
 
 
 
 
נחל כלח תחתון - נחל גלים עליון
אזור הכרמל, מפה 4 - הכרמל.
 

דרגת קושי: מטיבי לכת.
החל מגיל: כיתה ה'.
אורך המסלול: כ - 4 ק"מ.
סימון: כחול 4166, ירוק 4167.

תאור כללי:

תחילת המסלול בחניון "שוויצריה הקטנה". המסלול יורד דרומה דרך ואדי קטן ומוצל (ירוק) עד ל"שוויצריה הקטנה", באזור הגשר שעל נחל כלח. משם ממשיך המסלול בירידה מערבה בתוך האפיק הצר של נחל כלח (כחול). לאורך גדות הנחל, שלעיתים מצוקיות, גדל חורש ים תיכוני סבוך המצל על חלק מהמסלול אך אינו יוצר מכשול בהליכה. החורש מאופיין בחברת האלון המצוי והאלה הארצישראלית. לאורך המסלול מספר נקודות קשות למעבר. לאחר כק"מ וחצי, במפגש עם נחל גלים, עולה המסלול מזרחה לאורך נחל גלים (ירוק) ובהמשך עולה בתלילות צפונה לאורך מדרון חשוף ברובו עד חניון הכלניות שמדרום לאוניברסיטה. המסלול חשוף ברובו.

סיכום - דגשים והמלצות :

מסלול ברמת קושי בינונית המשלב נוף הררי האופייני לכרמל, הליכה בנחל יפיפה ומעבר ב"שוויצריה הקטנה" המאופיינת במצוקים מרהיבים ובצנירים (שקע אורכי בסלע בצורת חצי צינור הנוצר עקב פעילות מים). רוב המסלול עשיר בצמחיה סבוכה. המסלול מומלץ להליכה מחניון שוויצריה לאוניברסיטה.

נוף, טבע ונקודת חן :

בתחילת המסלול תצפית יפה מערבה לכוון פיתחת נחל גלים והים התיכון, המעבר ב"שוויצריה הקטנה" וה"צניר" שממזרח לואדי הקטן (ירוק) בכניסה למסלול.

עונות מומלצות לטיול :

כל השנה.

המלצות למקומות הורדה ואיסוף המטיילים :

הורדה בחניון "שוויצריה הקטנה" נ.צ. 2390-1525 ואיסוף בחניון כלניות שמדרום לאוניברסיטה. המסלול אורכי.

משך הליכה, המלצה לעיתוי אחרון לכניסה:

כ- 4 שעות. עיתוי אחרון לכניסה כ- 5 שעות לפני החושך.

מקומות מתאימים להפסקה/חניון/חניה:

ה"צניר" שממזרח לואדי הקטן (ירוק) בכניסה למסלול ואזור הגשר על נחל כלח.

שילוט והכוונה במסלול :

הכניסה למסלול אפשרית בשתי דרכים: דרך הואדי הקטן דרומה - ירוק, באורך כ- 500 מטר או בדרך עפר מערבה - אדום (4169), באורך כ- 1 ק"מ. בהמשך, המסלול בנחל כלח מסומן בכחול (4166) ובנחל גלים והעליה לאוניברסיטה בירוק (4167). המסלול הכחול ממשיך לכוון טירת הכרמל. אזור הגשר על נחל כלח משמש כמפגש מסלולים, מדרום-מזרח מסלול כלח עליון ודרום-מערב המסלול לבית אורן (שחור 4171).

מפגעים בטיחותיים לאורך המסלול :

בנחל כלח, מספר מאות מטרים אחרי הגשר, שתי מדרגות סלע קירטון (עד 5 מ'). הירידה במדרגות חייבת להיות מבוקרת. קיימת סכנת החלקה בעיקר לאחר גשם. בהמשך חצייה והליכה לאורך כביש פנימי (הכביש לחי-בר) - בזהירות.

קליטה וקשר:

בתחתית הערוצים קיימת בעיית קליטה וקשר.

דרכי פינוי (רכוב, רגלי):

פינוי רגלי לחניונים בתחילת המסלול ובסופו וכן לחניון החי בר.

נקודות מילוי מים:

ברזי מים בחניון שוויצריה ובחניון כלניות.

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2015    

עדכוני rss