education - חינוך מינהלת הטיולים
 
 
 
 
 
 
 
 
נחל עמירם
אזור הכרמל - חיפה, מפה 4 - הכרמל.
 

דרגת קושי: 
אורך המסלול: כ - 2.5 ק"מ.
סימון: שחור, 4081. (אינו מסומן במפה).

תאור כללי:

מסלול היורד משכונת אשכול בחיפה לתוך אפיק נחל עמירם ומסתיים בחלקה הצפוני של טירת הכרמל. המסלול עובר בתוך צמחיה נמוכה וסבוכה המקשה על ההליכה ( המסלול אינו מטויל הרבה ). לאורך אפיק הנחל קטעי משטח סלע יפים. בחלקו האחרון עובר המסלול בשטח מישורי בצמוד לגדר בסיס צבאי עד לטירת הכרמל. מסלול חשוף ברובו.

סיכום - דגשים והמלצות :

מסלול קל שהצמחייה שלאורכו מקשה על ההליכה בו. המסלול משלב הליכה בנוף ההרי, בואדי ואיזור מישורי לפני טירת הכרמל. מומלץ להליכה כמתואר לעיל.

נוף, טבע ונקודת חן :

הצמחייה הסבוכה, משטחי הסלע באפיק והנוף היפה. בסוף המסלול, על גדותיו, ניתן להבחין בשפני סלע.

עונות מומלצות לטיול :

כל השנה.

המלצות למקומות הורדה ואיסוף המטיילים:

הורדה - בסוף רח' מרק שאגאל שברמת אשכול (הכניסה למסלול מרח' אידר חסומה). איסוף - בטירת הכרמל בשכונה הצפון-מזרחית שליד אזור התעשייה. מסלול אורכי. נ.צ.1492-2425.

משך הליכה, המלצה לעיתוי אחרון לכניסה:

כשעתיים וחצי. עיתוי אחרון לכניסה כ - 3 וחצי שעות לפני החשכה.

מקומות מתאימים להפסקה / חניה/ חניון:

על משטחי הסלע בתחתית הערוץ ובאזור המישורי שלקראת סוף המסלול.

שילוט והכוונה במסלול:

שחור. לקראת סופו מתחבר עם כחול - נחל עובדיה.

קליטה - קשר :

קשר תקין רק בתחילתו ובסופו של המסלול.

דרכי פינוי (רכוב , רגלי) :

פינוי רגלי לשכונת אשכול או לכביש פרויד שמעל המסלול. פינוי רכוב מחלקו התחתון של המסלול, על דרך עפר לטירת הכרמל.

נקודת מילוי מים :

אין. יש לבוא מצוידים במים.

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/01/2017    

עדכוני rss