education - חינוך מינהלת הטיולים
 
 
 
 
 
 
 
 
נחל אורן
אזור הכרמל , מפה 4 - הכרמל.
 

דרגת קושי: רגיל.
הגבלת גיל: מכיתה ה' ומעלה

אורך המסלול: כ - 6 ק"מ

סימון: כחול - 4172 , אדום - 4183.

תאור כללי:

מסלול הררי היוצא ממחצבות קדומים, יורד מערבה בגיא קטן , מוצל וצמוד לכביש (קטע לא מסומן). מהגיא מטפס המסלול ע"ג שלוחה (דרך עפר המתאימה גם לרכב 4X4) ויורד במתינות לאורך הדרך המתעקלת מעל ערוץ הנחל בקטע חשוף לשמש. לאחר כשני ק"מ המסלול עובר לשביל היורד לאורך הגדה הצפונית של אפיק הנחל, תלולה מאוד ויש להקפיד על משמעת הליכה בטור. הירידה אל אפיק נחל אורן תוך מעבר בחורש אורנים יפה וסבוך המקשה על ההליכה. בהמשך מעבר לאורך הצנירים של נחל אורן בקטע חשוף יחסית. לאחר כשני ק"מ נוספים  נפגש עם שביל אדום ( סמוך ומתחת לכביש) ממנו ניתן לצאת חזרה לכביש, עובר המסלול באפיק הקניוני של נחל אורן ומסתיים בחניון פיתחת נחל אורן המצוי בעמק רחב יחסית ובו עצי זית וחרוב כשמשני צידיו מערות אורן מצפון ואצבע מדרום. מסלול חשוף.

סיכום - דגשים והמלצות :

מסלול בדרגת קושי בינונית, ארוך יחסית וברובו לא מוצל. המסלול משלב בתוכו סוגי נוף שונים עם תצפית יפיפיה על נחל אורן ומעבר בצנירים (שקע אורכי בסלע בצורת חצי צינור עקב פעילות מים). המסלול מומלץ להליכה ממחצבות קדומים לפיתחת נחל אורן. בחורף סכנת שטפונות.

נוף, טבע ונקודת חן :

מחצבות קדומים, תצפית על נחל אורן והצנירים.

עונות מומלצות לטיול :

כל השנה.

המלצות למקומות הורדה ואיסוף המטיילים:

הורדה בחניון מחצבות קדומים נ.צ. 1515-2369. הליכה בגיא מערבה כ 500 מ' שם מתחיל המסלול המסומן. איסוף בחניון פיתחת נחל אורן. מסלול אורכי.

משך הליכה, המלצה לעיתוי אחרון לכניסה:

כ 4 -5 שעות. עיתוי כניסה אחרון כ - 6 שעות לפני חשכה.

מקומות מתאימים להפסקה / חניה/ חניון:

על דרך העפר מצפון לעיקול הגדול של הנחל ולאורך הצנירים (מומלץ ביותר).

שילוט והכוונה במסלול:

ממחצבות קדומים עד לתחילת המסלול אין סימון. בהמשך כחול ההופך לאדום בתחתית נחל אורן במפגש עם העליה למסלול מערת ישח - חרבת רקית.

מפגעים בטיחותיים לאורך המסלול:

חציית הכביש במחצבות קדומים. סכנת החלקה בקטע המצוקי באזור הצנירים.

"צווארי בקבוק" במסלול:

בירידה לכיוון אפיק נחל אורן בקטע המצוקי ובמעבר בחורש האורנים.

קליטה - קשר :

קשיים בקליטה לכל אורך המסלול.

דרכי פינוי (רכוב , רגלי) :

פינוי רכוב בתחילת המסלול על דרך עפר ( 4X4) עד לירידה לכיוון האפיק. בהמשך, פינוי רגלי לכביש בית אורן המקביל למסלול.

נקודת מילוי מים :

בחניון האגם שבקרבת מחצבות קדומים ובחניון פיתחת נחל אורן בסוף המסלול.

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2015    

עדכוני rss