education - חינוך מינהלת הטיולים
 
 
 
 
 
 
 
 
חי בר - חניון שויצריה הקטנה
אזור הכרמל, מפה 4 - הכרמל.
 

דרגת קושי: 
אורך המסלול: כ - 2 ק"מ.
סימון: שחור - 4169.

תאור כללי:

מסלול נח וקל המחבר את החי בר עם חניון " שוויצריה הקטנה ". המסלול בחלקו דרך עפר המתאימה לרכב 4x4, בהמשכו שביל נח העובר לאורך שלוחה וקו גובה 400. בחלקו הראשון המסלול מוצל חלקית ע"י עצי אורן ובהמשכו חשוף עם צמחיה נמוכה משני צידיו. לאורך המסלול כולו תצפית יפה דרומה ומערבה לאזור בית אורן, נחל כלח וגלים, החי בר והים התיכון.

סיכום - דגשים והמלצות :


מסלול קל המשלב נוף יפה ומעבר בצמחיה אופיינית לכרמל ההררי הגבוה וזאת בשילוב של תצפית יפה לכל אורכו. מומלץ להליכה כמתואר לעיל.

נוף, טבע ונקודת חן :

תצפית יפה לכל אורכו של המסלול דרומה ומערבה לכוון הים.

עונות מומלצות לטיול :

כל השנה.

המלצות למקומות הורדה ואיסוף המטיילים:

הורדה בכניסה לחי בר ואיסוף בחניון "שוויצריה הקטנה". המסלול אורכי.

משך הליכה, המלצה לעיתוי אחרון לכניסה:

כשעה וחצי. עיתוי אחרון לכניסה כשעתיים וחצי לפני חשכה.

מקומות מתאימים להפסקה / חניה/ חניון:

בחלקו הראשון תחת עצי האורן.

שילוט והכוונה במסלול:

המסלול מסומן בשחור לכל אורכו ומהווה קישור למסלול כלח תחתון - גלים עליון.

מפגעים בטיחותיים לאורך המסלול:

בתחילתו הליכה של כ - 100 מ' לאורך כביש ובהמשך חוצה כביש נוסף ( לא כבישים ראשיים ).

קליטה - קשר :

קשר חלקי לכל אורכו.

דרכי פינוי (רכוב , רגלי) :

לכל אורכו של המסלול כביש המחבר את החי בר עם "חניון שוויצריה" הקטנה. פינוי רגלי לכביש.

נקודת מילוי מים :

בחניון " שוויצריה הקטנה ".

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/01/2017    

עדכוני rss