education - חינוך מינהלת הטיולים
 
 
 
 
 
 
 
 
נחל שיח
איזור חיפה, מפה 4 - הכרמל.
 

דרגת קושי: 
אורך המסלול: כ- 2 ק"מ.
סימון: שחור 4075.

תאור כללי:

תחילת המסלול מאזור בי"ס הרצל בכרמליה שבחיפה. המסלול יורד מערבה בתוך אפיק ואדי שחתר בתוך סלע גיר קשה שעליו גדלים האלון המצוי והאלה הארץ ישראלית. המסלול נח ומוצל בחלקו. בתחילת המסלול מדרגות המקלות על הירידה, לקראת סופו מעבר דרך עין משוטטים, עין שיח, מנזר הכרמליטים מהתקופה הצלבנית (הרוס למחצה) ומערת קומותים. המסלול מסתיים בחניון מול בית הקברות בחיפה. בחלקו האחרון המסלול חשוף לחלוטין.

סיכום - דגשים והמלצות:

מסלול נח להליכה המשלב נוף מרהיב, תצפית לכיוון הים, נחל יפה, מנזר הרוס, מערת קומותים יפה בצד הצפוני של המדרון (המערה סגורה) ועין משוטטים היוצר בריכת מים קטנה שלה, קיימת אמונה, סגולות מרפא. המסלול מומלץ להליכה מכרמליה לכיוון בית הקברות.

נוף, טבע ונקודות חן:

עין משוטטים, מנזר הכרמליתים ההרוס, עין שיח ומערת קומתיים.

עונות מומלצות לטיול:

כל השנה למעט ימי עומס חום כבד.

המלצות למקומות הורדה ואיסוף המטיילים:

הורדה ליד בי"ס הרצל בכרמליה שבחיפה נ.צ. 2450-1486, איסוף בחניה שמול בית הקברות בחיפה (כפר סמיר). המסלול אורכי.

משך הליכה, המלצה לעיתוי אחרון לכניסה:

כשעתיים. עיתוי אחרון לכניסה כ - 3 שעות לפני חשכה.

מקומות מתאימים להפסקה/חניה/חניון:

אזור מנזר הכרמליתים, עין משוטטים ומול מערת קומותיים.

שלוט והכוונה במסלול:

המסלול מסומן בשחור לכל אורכו. ליד עין שיח הסתעפות דרומה למסלול נחל אזוב - אדום (4076).

מתקנים לאורך המסלול ותקינותם

מדרגות בתחילת המסלול.

מפגעים בטיחותיים לאורך המסלול:

סכנת החלקה לאחר גשם. המסלול לא מחוייב באישור אולם יש לקחת מלוים רפואים על פי כמות התלמידים.

קליטה - קשר:

תקין.

דרכי פינוי (רכוב, רגלי):

רגלי מהמסלול. ניתן להגיע עם רכב 2x4 עד למנזר הכרמליתים מכיוון בית הקברות.

נקודות מילוי מים:

ניתן למלא בבית ספר הרצל בתחילת המסלול וכן בבית הקברות שבסוף המסלול.

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/01/2017    

עדכוני rss