education - חינוך מינהלת הטיולים
 
 
 
 
 
 
 
 
הר שוקף - נחל רקית - עין אורן - מחצבות קדומים
אזור הכרמל, מפה 4 - הכרמל.
 

דרגת קושי: רגיל.
אורך המסלול: כ- 5.5 ק"מ.
סימון: אדום 4164, ירוק 4151.

תאור כללי:

המסלול מתחיל בתצפית מרהיבה מהר שוקף על חלקו הגדול של הכרמל ומישור החוף. מהתצפית המסלול יורד בשביל צר, אך ללא קושי במתינות לאורך שלוחה בכיוון צפון מערב עד לחרבת רקית. 1.4 ק"מ . ברקית חורבות ישוב קדום מהתקופה הרומית, הביזנטית והערבית הקדומה הכוללים שרידי מבנים, בורות מים, בית בד ומערת קברים מרשימה החצובה בסלע. מחרבת רקית לאחר שנפרד משביל ישראל, יורד המסלול לכיוון צפון מערב. בדרכו חוצה את אפיק נחל רקית ואת הדרך המקבילה אליו,מטפס על הגדה הצפונית של הנחל,במקום מדרגות סלע,וממשיך עד לחניון האגם לאחר כ-1.5 ק"מ נוספים . המסלול בקטע זה מוצל ברובו וכולל צימחית חורש אופיני לכרמל הכוללת עצי אלון ואלה ארץ ישראלית. בגב הרכס בין הר שוקף לרקית נוספים גם עצי אורן. מחניון האגם עולה המסלול במתינות לאורכו של נחל אורן כולל מעבר בעין אורן - אגם מלאכותי ובוסתן סביבו, טחנת קמח הרוסה (היחידה בכרמל) למרגלות מחצבות קדומים. המסלול ממשיך עד עין אלון (ירוק 4151) - מעיין הנובע כל השנה. מעין אלון חוזר המסלול לטחנת הקמח וממנה מטפס במדרון עד למחצבות קדומים שם הוא מסתיים. המסלול לאורך נחל אורן נוח להליכה, האפיק רחב והערוץ עצמו מכוסה בצמחית נחלים עשירה וסבוכה. המסלול מוצל בחלקו ע"י חורשות אורנים שמשני צידי הנחל.

סיכום - דגשים והמלצות:

מסלול קל להליכה המשלב נוף הררי האופיני לכרמל, צמחיה עשירה, תצפית מרהיבה מהר שוקף, אתרים הסטוריים: חירבת רקית (הכוללת שרידי ישוב, בורות מים, בית בד ומערת קבורה) שרידי טחנת הקמח ומחצבות קדומים. לאורך המסלול המעינות: עין אורן, עין אלון, אגם מלאכותי, בוסתנים וחניונים. המסלול מומלץ להליכה מהר שוקף למחצבות קדומים.

נוף, טבע ונקודות חן:

תצפית מרהיבה, אתרים היסטוריים: חרבות רקית, טחנת הקמח, מחצבות קדומים, מערת הקבורה בחירבת רקית, אגם, עין אלון, עין אורן, בוסתנים וחניונים.

עונות מומלצות לטיול:

כל השנה.

המלצות למקומות הורדה ואיסוף המטיילים:

הורדה על הר שוקף נ.צ.1527-2348 (קיימת דרך כורכר עד להר המתאימה גם לאוטובוסים, לאחר גשמים קימת סכנת החלקה לאוטובוס בעליה להר), כניסה להר דרך כביש בית אורן וליערות הכרמל. איסוף במחצבות קדומים (קיים חניון אוטובוסים). ניתן לקצר את המסלול ולהתחילו בחרבת רקית ולסיימו בחניון האגם. מסלול אורכי.

משך הליכה, המלצה לעיתוי אחרון לכניסה:

כ - 5 שעות. עיתוי אחרון לכניסה כ - 6 שעות לפני חשכה.

מקומות מתאימים להפסקה/חניה/חניון:

בהר שוקף בתצפית, בחניון חרבת רקית, בחניון האגם, ליד האגם, ליד טחנת הקמח ובעין אלון.

שלוט והכוונה במסלול:

המסלול מסומן לכל אורכו באדום ובירוק. בחרבת רקית קיים פיצול, המסלול יורד צפונה ומסלול מערת ישח (ירוק 4181) ממשיך לצפון מערב. באזור טחנת הקמח, החלפת צבע לירוק (4151) עם פיצול - מערבה למחצבות קדומים ומזרחה לעין אלון. בעין אלון ירוק (4151) ממשיך מזרחה לעמק אלון וכן מסלול המטפס דרומה להר ערקן (כחול 4163). בחלקו הראשון בין הר שוקף לחרבת רקית, מהווה המסלול חלק משביל ישראל.

מפגעים בטיחותיים לאורך המסלול:

בעיית החלקה לאחר גשם בעיקר בקטע הראשון, בירידה מחירבת רקית לנחל רקית.

קליטה - קשר:

בנחל אורן קיימת בעית קליטה וקשר.

דרכי פינוי (רכוב, רגלי):

מהר שוקף לחרבת רקית קיימת דרך עפר וכביש המקבילים למסלול. באמצע נחל רקית דרך עפר לרכב 4x4 החוצה אותו ומובילה לכביש בית הבראה יערות הכרמל. מחניון האגם עד לעין אלון דרך עפר וכביש מקבילים למסלול (דרך העפר מתאימה לרכב 4x4).

נקודות מילוי מים:

בחניון רקית ובחניון האגם.

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2015    

עדכוני rss