education - חינוך מינהלת הטיולים
 
 
 
 
 
 
 
 
נחל חיק - מחצבות קדומים
אזור הכרמל, מפה 4 - הכרמל.
 

דרגת קושי: רגיל.
הגבלת גיל: מכיתה ד' ומעלה רק לחלק ההררי עד בקעת אלון

אורך המסלול: כ- 5 ק"מ.
סימון: ירוק 4151 + שביל ישראל

תאור כללי:

המסלול מתחיל מרום כרמל שליד עוספיה (הנקודה הגבוהה בכרמל), יורד בתוך חורש צפוף של עצי אקליפטוס באפיק רחב של נחל חיק לכוון דרום מערב עד אל בקעת אלון. המסלול ממשיך דרך עין חיק שמימיו ממלאים בריכה בנויה. בהמשך המסלול המסלע הקירטוני מפנה מקומו לגיר קשה שבו צומחים חורש אלון מצוי, קטלבים ואורנים. הנחל שהתחתר בגיר, הופך לצר ויצר אשדות וגבי מים. המסלול מתחבר לנחל אורן, פונה לצפון מערב בתוך בקעת אלון שהינה בקעה רחבה ויפיפיה, שטוחה וחשופה המוקפת כולה הרים. בסוף הבקעה חרבת אלון - שרידי ישוב עתיק. המסלול נכנס לאפיקו של נחל אורן מדרום לחרבת אלון ויורד עד לעין אלון - מעיין הנובע כל השנה. מעין אלון ממשיך המסלול לאורך דרך עפר באפיק רחב יחסית של הנחל עד לשרידי טחנת הקמח (היחידה בכרמל). מטחנת הקמח מטפס המסלול במדרון עד למחצבות קדומים שם הוא מסתיים. מחרבת אלון ועד עין אלון קיימת צמחיית חורש אלונים ואלה המצלים על המסלול ובהמשך, המסלול בחלקו חשוף ובחלקו מוצל ע"י חורשות אורנים שמצידי הנחל.

סיכום - דגשים והמלצות:

מסלול בינוני ברמת הקושי שלו, מגוון בסוגי הנוף וכולל מעבר בואדיות רחבים וצרים, בקעה יפיפיה (בקעת אלון), שרידים היסטוריים כחרבת אלון, טחנת הקמח ומחצבות קדומים, מעינות, גבי מים וצמחיה מגוונת: מחורשות אקליפטוסים ואורנים דרך עצי אלון, אלה ועד לצמחיית נחל סבוכה בנחל אורן בחלקו האחרון. המסלול מומלץ להליכה מרום כרמל למחצבות קדומים. מותאם להליכה בעומס חום כבד.

נוף, טבע ונקודות חן:

עין חיק, "המכתשה" (גבי המים בנחל חיק) בקעת אלון, חרבת אלון, עין אלון, טחנות הקמח ומחצבות קדומים.

עונות מומלצות לטיול:

סתיו, חורף, אביב.

המלצות למקומות הורדה ואיסוף המטיילים:

הורדה: בקצה הצפון מערבי של עוספיה נ.צ. 2373-1553.
איסוף: בחניון הרכב של מחצבות קדומים שלצד כביש בית אורן.

מקומות מתאימים להפסקה/חניה/חניון:

עין חיק, "המכתשה", בתחילת בקעת אלון מתחת לעץ האלון הגדול, חרבת אלון, עין אלון וטחנת הקמח.

משך הליכה, המלצה לעיתוי אחרון לכניסה:

כ- 4 שעות. עיתוי כניסה אחרון כ- 5 שעות לפני חשכה.

שלוט והכוונה במסלול:

המסלול מסומן בירוק לכל אורכו. חלקו הראשון לאורך נחל חיק מהווה חלק משביל ישראל. במפגש עם נחל אורן פיצול להר שוקף (שחור 4162). בסוף בקעת אלון פיצול נוסף צפונה להר אלון (כחול 4178). בעין אלון פיצול דרומה להר עורקן (כחול 4163) ולמרגלות מחצבות קדומים ממשיך הכחול (4164) לחניון האגם (ניתן לסיים את המסלול בחניון האגם).

מפגעים בטיחותיים לאורך המסלול:

סכנת החלקה (בעיקר לאחר גשם) באפיק נחל חיק ואורן בקטע שמדרום לחרבת אלון.

קליטה - קשר:

קליטה וקשר חלקית לאורך המסלול.

דרכי פינוי (רכוב, רגלי):

לאורך רוב המסלול דרך עפר המתאימה ל - 4x4 פרט לקטע בנחל אורן, מחרבת אלון לעין אלון.

אירועים מיוחדים שהתרחשו בעבר:

נפילת ילדה וחילוצה בנחל חיק באזור האשדות.

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2015    

עדכוני rss