education - חינוך מינהלת הטיולים
 
 
 
 
 
 
 
 
דרך נוף כרמל - נ. מעפילים - שביל הנחש - יגור
אזור הכרמל המזרחי, מפה 4 - הכרמל.
 

דרגת קושי: 
אורך המסלול: כ - 3 ק"מ.
סימון: כחול 4145, אדום 4130 + שביל ישראל.

תאור כללי:

המסלול מתחיל מדרך נוף הכרמל בכיוון דרום ובמקביל לדרך נוף הכרמל. בהמשך מתעקל מזרחה ותוך כדי פיתולים יורד לאורך שלוחה במקביל לערוץ נחל נחש ומעליו. בסוף המורד המסלול מתחבר למסלול אדום  (4130) העוקף את קיבוץ יגור ממערב ומסתיים בחניון הקיבוץ (ליד הבא - לגן) שליד חוות הסוסים. המסלול מוצל בחלקו ומאופיין בחורש ים תיכוני סבוך האופייני לאזור ואשר אינו מפריע להליכה. לכל אורך המסלול תצפית מרהיבה צפונה ומזרחה על הגליל התחתון ועמק זבולון.

סיכום - דגשים והמלצות:

מסלול הררי, נוח להליכה, המשלב היסטוריה עם מעבר בתוך חורש ים תיכוני האופיני לכרמל ותצפיות נוף מרהיבות לאורכו. המסלול מומלץ להליכה מדרך נוף הכרמל בירידה לקיבוץ יגור.

נוף, טבע ונקודות חן:

תצפיות נוף מרהיבות.

עונות מומלצות לטיול:

כל השנה.

המלצות למקומות הורדה ואיסוף מטיילים:

הורדה בדרך נוף הכרמל, כ - 1.7 ק"מ מכביש נשר. נ.צ. 2387 - 1559. איסוף בחניון של קיבוץ יגור ליד חוות הסוסים (בא-לגן). המסלול אורכי.

משך הליכה, המלצה לעיתוי אחרון לכניסה:

כ - 2.5 שעות. עיתוי אחרון לכניסה כ - 3.5 שעות לפני חשיכה.

מקומות מתאימים להפסקה חניה/חניון:

ניתן לבצע חניות לכל אורך המסלול בנקודות המוצלות ובתצפיות.

שלוט והכוונה במסלול:

המסלול מסומן בכחול (4145) מדרך נוף הכרמל ועד למפגש עם מסלול נחל יגור אדום (4130). מהמפגש ממשיך באדום (4130) לסוף המסלול בחניה של קיבוץ יגור. המסלול מסומן כשביל ישראל בורוד לכל אורכו. במפגש עם מסלול נחל יגור מתפצל המסלול באדום (4130) מזרחה לנחל יגור, בהמשך, לפני החניה, פיצול נוסף של ירוק (4149).

קליטה - קשר:

תקין.

דרכי פינוי ( רכוב, רגלי ):

פינוי רגלי לתחילתו או סופו של המסלול.

נקודות מילוי מים:

בחניית קיבוץ יגור.

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/01/2017    

עדכוני rss