education - חינוך מינהלת הטיולים
 
 
 
 
 
 
 
 
מצודת הבמה - עלי א- דין
אזור הכרמל - מפה 4 - הכרמל.
 

דרגת קושי: רגיל.
אורך המסלול: כ- 5 ק"מ.
סימון: כחול 4142, ירוק 4143.

תאור כללי:

המסלול מתחיל בכביש הגישה למוחרקה בנ.צ. 2320-1577, המסלול עולה בדרך עפר לכיוון צפון בסימון כחול 4142 ולאחר כ- 1 ק"מ פונה מזרחה בסימון ירוק 4143 וסוטה מדרך העפר לכיוון חר' עלי א- דין. מהחר' יורד המסלול לכיוון דרך נוף הכרמל וחוצה שטחים מעובדים. לאחר חציית דרך הנוף הכרמל יורד המסלול בתלילות לתוך ערוץ בסבך החורש הטבעי, ולאחר כ- 600 מ' מתעקל צפונה ופונה לכיוון מצודת הבמה שאליה הוא מגיע לאחר כ- 1 ק"מ נוסף. ממצודת הבמה עולה המסלול בכיוון צפון מערב בתלילות רבה בתוך הסבך ומתחבר לדרך נוף הכרמל דרומית לנחל חוסיפה שם מסתיים המסלול. המסלול חשוף.

סיכום - דגשים והמלצות:

מסלול קשה יחסית בשל תלילותו וסבך החורש שבתוכו הוא עובר. מתאפיין בחציית שטחים מועבדים וקטעי חורש סבוך. מאפשר תצפיות יפות. מומלץ להליכה כמתואר.

נוף וטבע:

חר' עלי אדין ומצודת הבמה , מבצר קדום ובו בור מים. המקום נראה כאתר פולחן קדום.

עונות מומלצות:

חורף ואביב.

המלצות למקומות הורדה ואיסוף המטיילים:

הורדה בתחנת הדלק דור על כבהורדה בכביש הגישה למוחרקה בנ.צ.
2320-1577. איסוף בדרך נוף הכרמל בסמוף לנחל חוסיפה. מסלול אורכי.

משך הליכה:

משך הליכה כ- 5.5 שעות. עיתוי אחרון לכניסה כ- 6.5 שעות לפני החשיכה.

מקומות מומלצים להפסקה / חניה:

לאורך המסלול בצל החורש הטבעי ובחר' על- אדין ומצודת הבמה.

שלוט:

מתחיל בכחול 4142 וממשיך בירוק 4143.

מפגעים בטיחותיים:

המעבר בשטחים חקלאים בחורף ובמצודת הבמה יש להיזהר מהמצוק הגבוה.

קליטה וקשר:

תקין.

דרכי פינוי:

בדרך נוף הכרמל רגלי ורכוב.

נקודות מלוי מים:

אין , יש להביא מצויידים במים.

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2015    

עדכוני rss