education - חינוך מינהלת הטיולים
 
 
 
 
 
 
 
 
גבעת שלוחית - נחל מערות
אזור דרום הכרמל, מפה 4, הכרמל.
 

דרגת קושי: רגיל.
אורך המסלול: כ- ‎4 ק"מ.
סימון: אדום 4273, כחול 4271.

תאור כללי:

תחילת המסלול במחנה תנועות הנוער בגבעת שלוחית (מצפה עופר). המסלול (אדום 4273) יורד באופן מתון מגבעת שלוחית ומתפתל בתוך חורש, בחלקו סבוך (אינו מפריע להליכה), המאופיין בתחילה בעצי אורן ולאחר מכן בחורש טבעי. לאחר כ - 2 וחצי ק"מ ניפגש המסלול עם סימון כחול (4271), נכנס לנחל מערות הנשפך מערבה. המסלול מסתיים באתר נחל מערות של הרשות לשמירת הטבע והגנים.מסלול חשוף חלקית.

סיכום - דגשים והמלצות:

מסלול נוח ומתון ובחלקו מוצל. במספר נקודות ניתן לבצע תצפית לכיוון מערב על רצועת החוף והים התיכון. המסלול מומלץ להליכה בכיוון כללי מדרום לצפון. מותאם להליכה בעומס חום כבד.

נוף, טבע ונקודות חן:

תצפית יפיפיה על רצועת החוף (במפגש בין אדום לכחול).

עונות מומלצות לטיול:

חורף ואביב.

המלצות למקומות הורדה ואיסוף מטיילים:

בתחילת המסלול בחניון תנועות הנוער על גבעת שלוחית נ.צ 2283 - 1476. איסוף באתר נחל מערות של הרשות לשמורת הטבע והגנים - המסלול אורכי.

משך הליכה, המלצה לעיתוי אחרון לכניסה:

כ - 4 שעות. עיתוי אחרון לכניסה כ - 5 שעות לפני חשיכה.

מקומות מתאימים להפסקה/חניה/חניון:

במקומות מוצלים לאורך המסלול, בחירבת חרוב.

שלוט והכוונה במסלול:

המסלול מסומן לכל אורכו באדום ובכחול. בתחילת המסלול הסתעפות מערבה (שחור 4274) ולקראת סופו היסתעפות נוספת - מערבה לכחול (4271).

קליטה - קשר:

אין קליטה וקשר לכל המכשירים הסולולריים לאורך כל המסלול.

דרכי פינוי (רכוב, רגלי):

ניתן להגיע בחלקו הראשון של המסלול דרך דרכי עפר החוצות אותו. בהמשך פינוי רגלי לדרכי העפר מדרום או לחניון נחל מערות.

נקודות מילוי מים:

בתחילת המסלול בחניון ובמצפה עופר וכן בסופו, בחניון נחל מערות.

 
חניון עופר
  מצפה עופר
  מבט מהמסלול לכיוון מערב 


 


 

 
 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2015    

עדכוני rss