education - חינוך מינהלת הטיולים
 
 
 
 
 
 
 
 
נחל אלכסנדר
אזור השרון, מפה 7 - השרון ומערב השומרון.
 

דרגת קושי: 
אורך המסלול: כ - 3.5 ק"מ.
סימון: ללא סימון עד למסילת הברזל שם מתחבר לסימון שביל ישראל עד לסוף המסלול.

תאור כללי:

תחילת המסלול בגשר הרכב בכביש הגישה למכמורת נ.צ. 2000-1380.
המסלול פונה מזרחה לאורך גדתו הצפונית של נחל אלכסנדר עד הגיעו אל חוות הטלת ביצים של הצב הרך. מהחווה ממשיך המסלול לאורך האפיק עד למסילת הברזל.
לפני המסילה המסלול פונה דרומה כ - 500 מ' ועובר מתחת לגשר מזרחה עד לחניה של גן הארועים הנמצא מזרחית למסילה. המסלול עובר בין גבעות כורכר וצמחיה האופיינית לאיזור. ליד חוות ההטלה נמצאת חירבת סמארה. המסלול חשוף.

סיכום - דגשים והמלצות :

מסלול קל המשלב נוף יחודי, פריחה האופינית לאיזור, אפיק הנחל והחי סביבו.
מומלץ להליכה ממערב למזרח.

נוף, טבע ונקודת חן :

חר' סמארה שהוקמה בסוף המאה ה-19, חוות ההטלה של הצב הרך, הנחל עצמו וצמחיית המים בקירבתו והפריחה העונתית.

עונות מומלצות לטיול :

בתקופות הפריחה - פברואר - אפריל.

המלצות למקומות הורדה ואיסוף המטיילים:

הורדה: בכביש הגישה למושב מכמורת בסמוך לגשר החוצה את נחל אלכסנדר. נ.צ. 2000 - 1380.
איסוף: בחניית גן הארועים שממזרח למסילה. מסלול אורכי.

משך הליכה, המלצה לעיתוי אחרון לכניסה:

כ-3 שעות. עיתוי אחרון לכניסה כ-4 שעות לפני חשיכה.

מקומות מתאימים להפסקה / חניה/ חניון:

לאורך כל המסלול, בחר' סמארה.

שלוט והכוונה במסלול:

המסלול אינו מסומן למעט בקטע האחרון במיפגש עם מסילת הברזל - שביל ישראל.

מפגעים בטיחותיים לאורך המסלול:

הקירבה לנחל מסוכנת, אסור לבוא במגע עם המים. אין לעלות על מסילת הברזל.

קליטה - קשר :

תקין.

דרכי פינוי (רכוב , רגלי) :

דרך עפר טובה לאורך כל המסלול לפינוי רכוב.

נקודת מילוי מים :

בסמוך לחר' סמארה ברזי מים לנופשים.

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/01/2017    

עדכוני rss