education - חינוך מינהלת הטיולים
 
 
 
 
 
 
 
 
רמת הנדיב - עין צור
אזור חוטם כרמל, מפה 4 - הכרמל.
 

דרגת קושי: רגיל.
אורך המסלול: כ-1 ק"מ.
סימון: של רמת הנדיב בצבע כחול.

תאור כללי:

המסלול מתחיל בגן הנדיב ויורד מזרחה במתינות לאורך הכביש המוביל לגן. בהמשך פונה המסלול דרומה לכיוון חירבת עלק שהיתה חאן תורכי. מהחורבות המסלול יורד לעין צור - מעיין הנובע מתוך ניקבה החצובה בסלע והמים זורמים בתעלות לברכות מים האוגרות אותם. מעין צור ממשיך המסלול מזרחה עד לסיומו בסמוך לאשכולות פיס ובית ספר אורט שומרון. המסלול חשוף ומאופיין בצמחית חורש טבעי נמוך. באזור המעיין צמחיה ועצים המצלים על האזור.

סיכום - דגשים והמלצות:

מסלול קל וקצר המאפשר לשלב ביקור בגן הנדיב עם אתר היסטורי מרשים (חר' עלק ועין צור). עין צור הינו פנינת נוף וטבע ובה מעיין, בריכות אגירה, ניקבת מים וכל זה באתר היסטורי משוחזר ויפה. המסלול מומלץ להליכה מגן הנדיב לבית ספר אורט שומרון.

נוף, טבע ונקודות חן:

גן הנדיב, חר' עלק ועין צור.

עונות מומלצות לטיול:

כל השנה.

המלצות למקומות הורדה ואיסוף מטיילים:

הורדה בחניון גן הנדיב. איסוף בחניית הרכב ליד בי"ס אורט שומרון. מסלול אורכי.

משך הליכה, המלצה לעיתוי אחרון לכניסה:

כ - 2 שעות. עיתוי אחרון לכניסה כ - 3 לפני חשיכה.

מקומות מתאימים להפסקה חניה/חניון:

עין צור בצל העצים.

שלוט והכוונה במסלול:

שלטי עץ של רמת הנדיב בצבע כחול.

קליטה - קשר:

תקין.

דרכי פינוי ( רכוב, רגלי ):

דרכי עפר לרכב 4x4 לאורך כל המסלול.

נקודות מילוי מים:

בגן הנדיב.

ציוד מיוחד:

פנסים לניקבת המים.

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2015    

עדכוני rss