education - חינוך מינהלת הטיולים
 
 
 
 
 
 
 
 
הכניסה הצפונית של יער בריטניה - תל עזקה
אזור צומת זכריה, מפה ‎9 - מבואות ירושלים.
 

דרגת קושי:
אורך המסלול: כ- ‎2 ק"מ.
סימון: שביל ישראל (חלקי).

תאור כללי:

המסלול מתחיל מהכניסה הצפונית של פארק בריטניה ליד צומת כביש מסמיה - כפר זכריה (‎383) - פונה דרומה ועובר ליד חניון מסודר ומטפס לאורך הכביש בתוך פארק בריטניה עד למפגש עם שביל ישראל (‎9443) תוך ביצוע חצי פרס עד הגיעו אל פסגת תל עזקה (לאחר חציית חניון הרכב שמתחתיו). מתל עזקה תצפית מרהיבה אל עמק האלה והרי ירושלים (ליד עץ השיזף הבולט למרחוק מפסגת התל). בתל עצמו נמצאות מערות מסתור, מחילות, בורות מים חשופים - סכנת נפילה! המסלול מסתיים בחניון הרכב. המסלול חשוף בחלקו, חוצה שטחים מיוערים, אינו קשה, מטויל בעיקר ע"י תנועות נוער וחוליות ניווט.

סיכום - דגשים והמלצות:

מסלול בדרגת קושי נמוכה שמתאפיין בטיפוס אל תל עזקה ממנו קיימת תצפית מרהיבה (ליד עץ השיזף) לכיוון עמק האלה והרי ירושלים. בתל מערות מסתור, מחילות ובורות רבים - סכנת נפילה! יש להזהר בהליכה לצד הכביש בטיפוס אל התל. מומלץ להליכה מהכניסה ליער בריטניה אל תל עזקה.

נוף, טבע ונקודות חן:

תצפית תל עזקה, מערות מסתור שעל התל.

עונות מומלצות לטיול:

סתיו, חורף, אביב.

המלצות למקומות הורדה ואיסוף המטיילים:

הורדה - בכניסה הצפונית של פארק בריטניה. נ.צ. 1239-1447.
איסוף - בחניון הרכב של תל עזקה. מסלול אורכי.

משך הליכה, המלצה לעיתוי אחרון לכניסה:

כשעתיים. עיתוי כניסה אחרון כ- ‎3 שעות לפני חשכה.

מקומות מתאימים להפסקה/חניה/חניון:

במקומות מוצלים לאורך המסלול.

שלוט והכוונה במסלול:

קטע של שביל ישראל שחור ‎9443.

מפגעים בטיחותיים לאורך המסלול:

בורות פתוחים - סכנת נפילה. אין להתקרב לשפת המצוק בתצפית תל עזקה.

קליטה - קשר:

קשר תקין.

דרכי פינוי (רכוב, רגלי):

פינוי לאורך כל המסלול - רכוב ורגלי.

נקודות מילוי מים:

אין. יש להצטייד במים מראש.

ציוד מיוחד:

פנסים למערות.

אירועים מיוחדים שהתרחשו בעבר:

פציעת תלמיד כתוצאה מנפילה לאחד הבורות.

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/01/2017    

עדכוני rss