education - חינוך מינהלת הטיולים
 
 
 
 
 
 
 
 
יער ליאון - מערות לוזית
אזור ליאון/שריגים, מפה 9 - מבואות ירושלים.
 

דרגת קושי: 
אורך המסלול: כ - 4 ק"מ.
סימון: כחול 9445 חלקית.

תאור כללי:

המסלול מתחיל מחניון ליאון, פונה מערבה בתוך יער בריטניה על דרך עפר סלולה לאורך כ- 2 ק"מ עד הגיעו אל חירבת צפיון - חירבה בתוך חורש נטוע עם שרידי חומות אבן, טרסות ושיחי צבר וכן מערכת מסתור. בסמוך נמצא אתר מערות סגפין המכיל קבוצת מערות פעמון גדולות וכן מערות קולומבריום ומערות קבורה רבות. אחת מהמערות הינה מהיפות שבשפלת יהודה. בחלק מהמערות נמצאים עטלפים. האזור מסוכן עקב הבורות ופתחי המערות הרבים. המסלול ממשיך מערבה כללית מחוץ ליער עד הגיעו אל כחול 9445 שבסמוך לחירבת גלחת - מקום ששימש כמעברה בתש"ח ולכן יש בו שרידי מבנים ומקווה. ליד חירבת גלחת באר אנטיליה שממנה יצאה אמת מים לבית גוברין. המשך המסלול אל מערות לוזית - אתר גדול מאד של מכלול מערות פעמון, מסתור, מחילות רבות ובורות פתוחים, חלקם חשוף וחלקם נסתר - סכנת נפילה. המסלול חשוף חלקית.

סיכום - דגשים והמלצות:

המסלול בדרגת קושי נמוכה המשלב הליכה ביער בריטניה, ביקור בחירבת צפיון ומערות סגפין שחלקן ממוטטות וחלקן מהיפות באזור וכן ביקור באתר מערות לוזית המכיל מכלול גדול מאד של מערות, מחילות ובורות. יש להזהר וללכת רק על שבילים מוסדרים מחשש לנפילה לבורות פתוחים. מומלץ להליכה משני הכיוונים. (אתר מערות לוזית משמש לגלישה והמסלול משמש גם לטיולי אופניים).

נוף, טבע ונקודות חן:

יער ליאון, חרבת צפיון, חירבת גלחת, מערות סגפין, מערות לוזית.

עונות מומלצות לטיול:

סתיו, חורף, אביב.

המלצות למקומות הורדה ואיסוף המטיילים:

הורדה - בחניון ליאון.
איסוף - בחניון מערות לוזית. מסלול אורכי.

משך הליכה, המלצה לעיתוי אחרון לכניסה:

כ- 3 שעות. עיתוי כניסה אחרון כ- 4 שעות לפני חשכה.

מקומות מתאימים להפסקה/חניה/חניון:

יער ליאון, מקומות מוצלים לאורך המסלול.

שלוט והכוונה במסלול:

המסלול מסומן רק בסופו בכחול.

מפגעים בטיחותיים לאורך המסלול:

סכנת נפילה לבורות ומערות.

"צווארי בקבוק" במסלול:

ריבוי מטיילים מעכב באזור המערות.

קליטה - קשר:

קשר תקין.

דרכי פינוי (רכוב, רגלי):

לאורך כל המסלול פינוי רכוב ורגלי.

נקודות מילוי מים:

יער ליאון, מושב לוזית.

ציוד מיוחד:

במידה ומבוצעת פעילות גלישה יש לנהוג ע"פ ההנחיות. פנסים למערות.

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/01/2017    

עדכוני rss