education - חינוך מינהלת הטיולים
 
 
 
 
 
 
 
 
מצפה משואה - תל גודד
אזור יער בריטניה, מפה 9 - מבואות ירושלים.
 

דרגת קושי: 
אורך המסלול: כ- 6.5 ק"מ.
סימון: ירוק 9447 שביל ישראל.

תאור כללי:

תחילת המסלול במצפה משואה (372 מ') - תצפית היקפית מרהיבה (ממגדל התצפית) על כל האזור מהרי ירושלים במזרח ועד מישור החוף במערב. המצפה נמצא בתוך יער משואה. המסלול פונה ויורד דרומה, חוצה את יער משואה באזור מוצל וממשיך במישור לכיוון רמת אבישור - כאשר במרכז רמת אבישור נקודת תצפית היקפית. בצפון רמת אבישור עץ חרוב ענק הבולט מהסביבה החשופה למרחוק. המשך המסלול אל חירבת צורה ובמקום נמצאות 2 גתות, באר מכוסה, מבנים קדומים ומערכות מגורים. מדרום לחירבת צורה, בהמשך המסלול, מספר בורות מים וכן שמונה עצי חרוב גדולים. לאחר כשני ק"מ מגיע המסלול לאזור תל גודד - אתר המכיל מערות קבורה ומסתור קדומות, מחילות, מבנים עתיקים ובורות מים. במזרח התל נמצאת באר רסק שלידה צומח עץ אשחר גדול (ליד החניה). בתחתית הבאר - נביעת מים. תל גודד מכיל מערות רבות מכל הסוגים וניתן לצפות ממרום התל היקפית על כל הסביבה. המסלול עובר ברובו בשטח חשוף עם צמחייה אופיינית לאזור.

סיכום - דגשים והמלצות:

מסלול בדרגת קושי נמוכה. יחודו של המסלול בתצפית של מצפה משואה וכן תצפיות מרמת אבישור ותל גודד - וכן אתר תל גודד על מכלול המערות, המבנים, בורות מים מתקופות שונות וקדומות. המסלול עובר בקטע מיוער ורובו בקטע חשוף ומישורי. ניתן לקצר את המסלול מ- 2 שבילים היוצאים מכביש בית גוברין - בית שמש ומסומנים במפה. יש לנקוט אמצעי זהירות מפני נפילה לבורות ומערות. מומלץ להליכה ממשואה לגודד.

נוף, טבע ונקודות חן:

מצפה משואה, חירבת צורה, תל גודד.

עונות מומלצות לטיול:

סתיו, חורף, אביב.

המלצות למקומות הורדה ואיסוף המטיילים:

הורדה - במצפה משואה.
איסוף - בחניון תל גודד הצמוד לכביש. מסלול אורכי.

משך הליכה, המלצה לעיתוי אחרון לכניסה:

כ- 3 שעות. עיתוי כניסה אחרון כ- 4 שעות לפני חשכה.

מקומות מתאימים להפסקה/חניה/חניון:

מצפה משואה. מקומות מוצלים לאורך המסלול.

שלוט והכוונה במסלול:

ירוק - על שביל ישראל.

מתקנים לאורך המסלול ותקינותם:

סולם במערת הלידה בתל גודד.

מפגעים בטיחותיים לאורך המסלול:

מעברים צרים במחילות - דבר המחייב תדריך לגבי צורת זחילה נכונה וכן איסור על כניסה לבעלי ממדי גוף גדול. זהירות מהקרבה לכביש בחניון תל גודד.

"צווארי בקבוק" במסלול:

המערות מהוות עיכוב במידה וישנם מטיילים רבים.

קליטה - קשר:

קשר תקין.

דרכי פינוי (רכוב, רגלי):

לאורך כל הציר ניתן לפנות רגלי ורכוב.

נקודות מילוי מים:

מצפה משואה.

ציוד מיוחד:

פנסים למערות.

אירועים מיוחדים שהתרחשו בעבר:

שני מקרים של "היתקעות" במחילות הזחילה במערת הלידה ליד הסולם וביציאה המערבית של המערה כתוצאה ממימדי גוף גדולים של המטייל.

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/01/2017    

עדכוני rss