education - חינוך מינהלת הטיולים
 
 
 
 
 
 
 
 
לוזית - תל צפית
אזור לוזית - יער חרובית - מפה 9 - מבואות ירושלים.
 

דרגת קושי: 
אורך המסלול: כ- 5 ק"מ.
סימון: שחור 10615 - אדום 10612.

תאור כללי:

תחילת המסלול בכביש לוזית - בית ניר כ- 300 מטר אחרי הישוב לוזית פניה, בשביל עפר הפונה מערבה. לאחר כ- 700 מ' בצד הדרומי חורבת זכרי. במקום מערכת מיסתור ומספר מערות קולומבריום, בורות מים. בהמשך המסלול עובר ע"י שטחים מעובדים וכרמי זיתים. כ- 500 מטר מהעליה לחרבת זכרי מפגש עם דרך מדרום לאחר כ- 3 ק"מ מפגש עם סמון כחול 10610 - נחל לוזית בצד צפוני חרבת בעלן מערה בעלן המסלול ממשיך מערבה עד סימון אדום המוביל אותנו
בהליכה צפונה לעבר גן לאומי גל צפית - תל בגובה של 213 מטר תצפית מרהיבה מהמקום. לראש התל מוביל שביל תלול אך קצר, תל צפית מזוהה במקום שבו הייתה העיר גת, המסלול קל להליכה וחשוף.

סיכום - דגשים והמלצות:

מסלול בדרגת קושי נמוכה משלב בתוכו ביקור במספר אתרים ותצפית יפה מתל צפית לכל העברים: הרי יהודה במזרח, גבעות שפלת יהודה בצפון ובדרום ומישור החוף הדרומי במערב. מומלץ להליכה מלוזית מערבה לתל צפית.

נוף, טבע ונקודות חן:

מערות זכרי, חרבת/מערת בעלן, תל צפית.

עונות מומלצות לטיול:

כל השנה למעט ימים גשומים (קטע מהמסלול בוצי מאוד) וימי עומס חום כבד.

המלצות למקומות הורדה ואיסוף המטיילים:

הורדה - בסמוך לישוב לוזית נ.צ. 1386-1209.
איסוף - ע"י תל צפית - יער חרובית. המסלול אורכי.

משך ההליכה, המלצה לעיתוי אחרון לכניסה:

כ- 3 שעות - עתוי כניסה אחרון - כ- 4 שעות לפני חשיכה.

מקומות מתאימים להפסקה חניה/חניון:

קיימות נקודות עצירה נוחות במהלך המסלול.

שלוט והכוונה במסלול:

במהלך המסלול כ- 3 ק"מ מפגש עם סימון כחול 10610 נחל לוזית.

מפגעים בטיחותית:

בורות באתרים, זכרי, בעלן, תל צפית.

קליטה - קשר:

תקין.

דרכי פינוי (רכוב, רגלי):

לכל אורך המסלול . ניתן לפנות רגלית ורכוב.

נקודות מילוי מים:

בישוב לוזית.

ציוד מיוחד :

פנסים.

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/01/2017    

עדכוני rss