education - חינוך מינהלת הטיולים
 
 
 
 
 
 
 
 
תל שרוחן - באר שרוחן (מעגלי)
אזור הנגב המערבי - שמורת הבשור, מפה 13 - הנגב המערבי.
 

דרגת קושי:

אורך המסלול: כ- 4 ק"מ.

סימון: אדום (רק בשטח), שחור 13460.

תאור כללי:

תחילת המסלול מתצפית תל שרוחן, נ.צ. 0770-1007. מהתצפית מראה מרהיב על כל הסביבה. בתל שרוחן שרידי התיישבות עתיקה וחפירות ארכיאולוגיות. מתל שרוחן המסלול יורד כללית בכיוון מזרח ונכנס וחוצה את אפיק נחל הבשור ועובר אל גדתו המזרחית המבותרת. המסלול ממשיך בכיוון דרום מזרח וחוזר אל הערוץ ומגיע אל באר שרוחן הנמצאת בתוך סבך צמחיה של קנה וסוף וקבוצת עצי תמר גדולים. במקום שרידי באר עתיקה (אנטליה) אליה ניתן להגיע תוך מעבר בתוך הצמחייה הסבוכה הנמצאת במקום. מהבאר ניתן להמשיך עד אל תל שרוחן באפיק, או לצאת לדרך הבשור (כחול 13473) ולחזור עליה לתל שרוחן. אפיק הבשור רחב מאוד וניתן להבחין בו במקווי מים, אבנים גדולות וצמחייה רבה של עצים וגומא. המסלול חשוף.

סיכום - דגשים והמלצות:

מסלול בדרגת קושי קלה המתאפיין בחציה של קטע נחל הבשור הענק שהינו קטע של גדה מזרחית מבותרת מאד והערוץ עצמו מלא צמחיה עבותה ומגוונת ובו גם באר עתיקה ומעליו משקיף על כל הסביבה תל שרוחן שבו שרידי התיישבות עתיקים וחפירות ארכיאולוגיות. ניתן להליכה משני הכיוונים.

נוף, טבע ונקודות חן:

תצפית תל שרוחן, באר שרוחן, נחל הבשור.

עונות מומלצות לטיול:

סתיו, חורף, אביב.

המלצות למקומות הורדה ואיסוף המטיילים:

תל שרוחן - נ.צ. 0770 - 1007. מסלול מעגלי.

משך הליכה, המלצה לעיתוי אחרון לכניסה:

כ- 3 שעות. עיתוי כניסה אחרון כ-4 שעות לפני חשכה.

מקומות מתאימים להפסקה/חניה/חניון:

תל שרוחן, באר שרוחן, בצל העצים שבערוץ הבשור.

שילוט והכוונה במסלול:

הכל משולט. אדום ושחור.

מפגעים בטיחותיים לאורך המסלול:

זהירות בטיפוס והירידה ממגדל התצפית שבתל שרוחן. סכנת שטפונות בחורף.

קליטה - קשר:

תקין.

דרכי פינוי (רכוב, רגלי):

ברכב 4X4 לאורך כל המסלול.

נקודות מילוי מים:

אין. יש לבוא מצוידים במים.

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  11/01/2017    

עדכוני rss