education - חינוך מינהלת הטיולים
 
 
 
 
 
 
 
 
ניר עם - מצפור נביה מרעי
איזור שדרות, מפה 13 - מישור החוף והנגב המערבי.
 

דרגת קושי: 

אורך המסלול: כ-2 ק"מ.

סימון: המסלול אינו מסומן.

תאור כללי:

תחילת המסלול במוזיאון המים והביטחון שבפאה הדרום מערבית של קיבוץ ניר עם. מהמוזיאון המסלול, שהינו דרך עפר נוחה, פונה לכיוון דרום מערב, עובר ליד מאגר המים של ניר עם ויורד קלות תוך שהוא עובר בשטחים חקלאיים ובין ערוצי נחל. השטח מגודר ויש להיזהר מהגדרות ולסגור המעברים המגודרים. אחרי כ-1 ק"מ המסלול מגיע אל כביש המוליך אל גבעת נזמית-מצפור נביה מרעי. ניתן להמשיך דרומה עוד כ-500 מ' לאורך הכביש ולהגיע אל הבית שבו היו נערכות ישיבות ועדת שביתת הנשק של ישראל ומצרים בין השנים 1950-1947. ליד בית שביתת הנשק הוקם אתר שנקרא "אתר מבצע חץ שחור" - שבו הונחו גושי אבן גדולים לזכר פעולות התגמול השונות עם הסבר על כל פעולה. מ"הבית" המסלול חוזר צפונה על הכביש ומטפס אל גבעת נזמית עליה הוקם מצפור נביה מרעי-אלוף משנה דרוזי מהכפר חורפיש שהיה ממפקדי צה"ל ברצועת עזה ונפל ברפיח בשנת 1996. על הגבעה הוקם המצפור ולידו בוסתן גדול וכן מרכז שדאות ומטווח על שמו של נביה מרעי. מהמצפור תצפית מרהיבה אל רצועת עזה וגדר המערכת. המסלול חשוף ומסתיים במצפור.

סיכום - דגשים והמלצות:

מסלול בדרגת קושי נמוכה השוזר יחדיו את ספור הנגב במלחמת העצמאות. ניתן לשלב ביקור במוזיאון המשחזר את מפעל המים והביטחון בנגב מימי תש"ח ועד היום, עם המציאות הביטחונית של היום שקשורה ברצועת עזה וכן את התקופה של פעולות התגמול (לפעולת עזה - "חץ שחור", יצא וחזר כח הצנחנים מהואדי שליד בית הישיבות של ועדת שביתת הנשק). המסלול ניתן להליכה משני הכיוונים.

נוף, טבע ונקודות חן:

מוזיאון המים, מאגר ניר עם, מצפור נביה-מרעי, אתר מבצע חץ שחור, מרכז השדאות והמטווח. המצפור נבנה לזכרו של אל"מ נביה-מרעי ובמקום המטופח הובא ונשתל עץ הזית שניטע ביום הולדתו ב-1954 ליד ביתו שבכפר חורפיש על-ידי משפחתו.

עונות מומלצות לטיול:

סתיו, חורף, אביב.

המלצות למקומות הורדה ואיסוף המטיילים:

הורדה - ליד מוזיאון המים בקיבוץ ניר עם. נ.צ. 1094-1031- הגעה מצומת יד מרדכי ומול שדרות פניה מערבה אל הקיבוץ-כביש 34.

איסוף - ממצפור נביה-מרעי - הגעה מכביש 232 - משדרות, נ.צ. 1076-1027. מסלול אורכי.

משך הליכה, המלצה לעיתוי אחרון לכניסה:

כשעתיים. עיתוי כניסה אחרון כ-3 שעות לפני חשכה.

מקומות מתאימים להפסקה/חניה/חניון:

במצפור נביה-מרעי, בחניון שליד בית שביתת הנשק.

שלוט והכוונה במסלול:

קיים שילוט מכוון למצפור.

מפגעים בטיחותיים לאורך המסלול:

זהירות בטיפוס ובירידה ממגדל התצפית במצפור.

בשטח קיימות גדרות, יש להיזהר מפניהן ולא להשאיר מעבר פתוח.

המקום קרוב מאוד לגדר המערכת - זהירות.

בבוקר הטיול יש לבדוק אישור כניסה למקום מול חדר מצב.

קליטה - קשר:

תקין.

דרכי פינוי (רכוב, רגלי):

רגלי ורכוב.

נקודות מילוי מים:

בקיבוץ ניר עם ובמצפור.

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  11/01/2017    

עדכוני rss