education - חינוך אגף שפות עברית בחינוך הקדם יסודי והיסודי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מדריכים למורה
חומרי למידה מתוך מדריכים למורה שנכתבו בשנים קודמות עבור ספרי לימוד שכבר אינם בשימוש. 
 

  word לקובץ רשימת כותבי המדריכים

 

 

המורים מוזמנים להוסיף שאלות ולהרחיב את המשימות לתלמידים בהתאם לתכנית הלימודים הנוכחית, משנת תשס"ג.

 

 

כיתות א-ב

 

כיתות ג-ד

כיתות ה-ו

 

word דני גיבור

 

 

word האריה והעכבר

  

 

word הילד הרע

 

 

word  ידידי טנטן

 

 

word מי אשם?

 

 

word על אורן והאורן שלו

 

 

word עציץ פרחים

 

word פתחו את השער

 

word שלומית בונה סוכת שלום

 

 

word אינני רודף לטאות

 

 

word אישה באבטיח 

 

 

word בגינת הירק

 

 

word גברת עם כלבלב

  

 

word התרנגולים והשועל

 

 

word כשם שיגעו אבותיי

 

 

word מזבוב ועד פיל

 

 

word מסמר הערב

 

 

word מצעד האביב

 

 

word שעה בין ירוק לסגול

 

word גם השנה

 

 

word דברו לא קיים

 

 

word האי ברחוב הציפורים 

  

 

word הבכור לבית אב"י

 

 

word הדינר הגזול

 

 

word החליל

 

 

word הילדה אילת

 

 

word הצלקת

 

 

word הקלברי פין

 

 

word וולפיניאה מומי בלום

 

 

word לנר ולבשמים

 

 

word עץ הדובדבן השבור

 

word רבי עקיבא / דליה רביקוביץ

 

word שוב נתחיל מחדש

 

word שירת העשבים

 

word שלמה המלך והדבורה

 

word שער העלייה

 

word שרה גיבורת ניל"י

 

word שתי חביות

 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/11/2017