education - חינוך אגף שפות עברית בחינוך הקדם יסודי והיסודי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
ילדת הקשת בענן מאת נעמי שמואל
דגם הוראה לספר
 

 

pdf   דגם ההוראה לספר ילדת הקשת בענן

 

על הספר
הספר "ילדת הקשת בענן" מספר את סיפורה של מֶסְקֶרֶם, ילדה שנולדה בקצרין שברמת הגולן לאם עולה מאתיופיה ולאב עולה מארצות הברית. המעבר של משפחתה למרכז הארץ, בעקבות עבודתה של האם, חושף אותה להתמודדות עם עזיבת מקום אהוב והשתלבות בסביבה חדשה ובכיתה חדשה. במהלך העלילה מתמודדת מסקרם עם יחס הסביבה כלפי צבע עורה וכלפי המראה שלה. תוך כדי כך היא לומדת על מוצאה ומתוודעת לתרבות העדה האתיופית. ההיכרות עם תולדות משפחתה, הקשר החם עם סבתה, השיחות עם הוריה וההזדמנות שניתנה לה בבית הספר לשתף ולספר תורמים לגיבוש זהותה וליכולתה לחוש גאווה בעצמה ובקרובים לה.
 
הקשרים אפשריים להוראה

אפשר ללמד את הספר כחלק מעיסוק כולל בעלייה לארץ ישראל ובקיבוץ גלויות. אם יש בכיתה עולים חדשים, יוכל המורה לאפשר לתלמידים העולים להציג את סיפור העלייה ולשתף (את חבריהם) בתהליך קליטתם בארץ. במהלך הוראת היצירה אפשר לשלב הוראה של יצירות ספרות נוספות   וטקסטים מידעיים העוסקים בעלייה וברב-תרבותיות.
 אפשר ללמד את הספר לקראת חג הסיגד החל בכ"ט בחשוון, כחלק מהתייחסות לחגים ולמנהגים המיוחדים הקיימים בקרב יהודי אתיופיה.
מובן שהמסרים והערכים הנידונים בספר זה יכולים להיות מוצגים בכל זמן. המורה יוכל לדון באמצעות הספר בסוגיות חברתיות ותרבותיות העולות בכיתה, בהתמודדות עם קשיי מעבר ועם השתלבות בחברה, בקבלה של חבר חדש, בקבלת העצמי ובקבלת האחר.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/11/2017