education - חינוך עברית לביה"ס העל יסודי הממלכתי והממלכתי דתי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נושא המאמר:  תחביר
 
הוראת התחביר בהקשר טקסטואלי
 
עליזה עמיר, מדריכה ארצית מטעם הפיקוח על הוראת העברית
 
איגרת מידע מ"ה, סתיו תשנ"ח, 44-31
 
 
תקציר המאמר:
 

במאמר מוצג מודל להוראת תחביר בהקשר של טקסט המכווֵן את התלמיד להשתמש בידע התחבירי שרכש הן בקריאה של טקסטים מסוגים שונים הן בכתיבה של טקסטים משלו. הכותבת מתארת במאמר את התהליך שעברה כמורה ללשון עד שהגיעה לגיבוש דרך הוראה זו. המודל מובהר על ידי שלוש דוגמאות שבכל אחת מהן טקסט ושאלות המשלבות תחביר, הבנה והבעה: כתבה בנושא אלימות נגד נשים, המוקד התחבירי - הסגר; שיר של אריק איינשטיין, המוקדים התחביריים - נושא, נשוא ופנייה; ידיעה בנושא המתת חסד, המוקד התחבירי - המשפט מורכב. השאלות לתלמידים מלוות בניתוח ובהצגת ממצאים מן ההתנסות בהוראה.

 
  למאמר המלא
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/02/2010