education - חינוך עברית לביה"ס העל יסודי הממלכתי והממלכתי דתי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נושא המאמר:  מבוא
 
פרוייקט שלהב"ת - עקרונות ומעשים שילוב הבנה והבעה במקצועות הלימוד בבית הספר
 
לאה סמואל, האגף לתכניות לימודים, ירושלים; נטע בצלאל, בית הספר ע"ש בגין, אילת
 
איגרת מידע מ"ג, קיץ התשנ"ו, עמ' 77-68
 
 
תקציר המאמר:
 

שלהב"ת - שילוב ההבנה וההבעה במקצועת הלימוד השונים - הוא קורס בסיסי שבו לומדים המורים המקצועיים את עקרונות האוריינות ומתנסים ביישום מיומנויות ההבנה וההבעה בהוראת מקצועותיהם. בקורס נוצרים קשרים בין מורי העברית והמורים המקצועיים המביאים לפיתוח שפה משותפת ובעקבות זאת לעידוד התלמידים ליישם את מיומנויות הלשון בכלל לימודיהם. בנושאים הנלמדים: שאלות ותשובות, הקניית מושגים, סוגי טקסטים, אסטרטגיות קריאה, סיכום טקסט, כתיבה. במאמר המלצות על ארגון הקורס, דוגמה מפורטת של קורס שהיה בבית הספר ע"ש בגין באילת, תכנית הקורס ותגובות המורים בקורס שהיה בבית הספר עירוני ה' בחיפה.

 
  למאמר המלא
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/07/2008