education - חינוך חינוך קדם יסודי האגף לתכנון ולפיתוח ת''ל

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מקרא
 

יציאת מצרים ומתן תורה

קהל יעד: גננות ומורות; גן ממלכתי  וכיתה א'
שנת הוצאה: תשמ"ב
חומר הלמידה כולל: מדריך, 116 עמ'

 

מדריך ובו הצעות לאופן הסיפור ולפעילויות הקשורות בו בתחומי תנועה, המחזה, ציור ומלאכת יד, מוזיקה וכן דיון.

 

סיפורי האבות וסיפורי יוסף  

קהל יעד: גננות ומורות; גן ממלכתי  וכיתה א'
שנת הוצאה: תשנ"ב
חומר הלמידה כולל: מדריך, 214 עמ'

 

מדריך ובו מבוא להוראת המקרא לגיל הרך והצעות לדרכי הוראה המתאימות לו.
המדריך כולל ‏10 מסיפורי האבות ומאורעות הקשורים לארץ ו-10 מסיפורי יוסף ואחיו, ירידת יוסף למצרים והצטרפות המשפחה אליו, בצד הצעות לאופן הסיפור מוגשות הצעות לפעילויות  הקשורות בו מתחומי תנועה, המחזה, יצירה בחומרים ומוזיקה..

 

סיפורי האבות וסיפורי יוסף  

קהל יעד: גן ממלכתי וכיתה א'
שנת הוצאה: תשנ"ב
חומר הלמידה כולל: תיק הכולל 20 תמונות

 

תיק ובו תמונות משני סוגים:
א. תמונות ריאליות המשקפות את המציאות של אותם ימים, שמקורן בתחומי הארכיאולוגיה ומדעי הטבע.
ב. תמונות אמנותיות המציגות פירושים אישיים של אמנים שונים לסיפור.
התמונות נועדו להצגה בכיתה בשעות סיפור סיפורי המקרא. הנחיות לשימוש בתמונות נמצאות בחוברת "סיפורי האבות וסיפורי יוסף".

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/01/2009