education - חינוך לשון ערבית לבתי הספר העבריים האגף לתכנון ולפיקוח תוכניות לימודים
 
 
 
 
 
 
 
 
ספרות מודרנית
 

להלן רשימת יצירות לבחירה מתוך הספרות הערבית המודרנית.

  • אין לבחור יותר משתי יצירות של מחבר אחד.
  • אפשר לבחור סיפורים או קטעי שירה אחרים, שאינם כלולים ברשימה שלהלן, באישור המפמ"ר.

 

סיפורים (לפי סדר הא"ב של שמות הסיפורים):

 

מאמרים: 

  • آراء في مشكلة اللغة/ طه حسين
  • إزدواج اللغتين العامية والفصحى/ ميخائيل نعيمة
  • الرواية التمثيلية ومسألة اللغات/ ميخائيل نعيمة


קטעי שירה (ע"פ סדר הא"ב של שמות השירים):

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/06/2011    

עדכוני rss