education - חינוך לשון ערבית לבתי הספר העבריים האגף לתכנון ולפיקוח תוכניות לימודים
 
 
 
 
 
 
 
 
אוצר המילים לכיתה ז'
לפי נושאים
 

אוכל | איברי הגוף | בבית | בבית הספר | בגדים | בעיר | בעלי מקצוע | ברכות ונימוסין | דתות | המשפחה | זמנים | כינויי גוף | כינויי רמז | מדינות וערי בירה | מילות יחס | מילות שאלה | מן העיתונות | ערים | פעלים | צבעים | תארים | שונות

אוכל- ألطَّعام

تُوت תותים
حَلِيب חלב
زَيْت שמן
زَيْتُون זיתים
قَهْوَة קפה

איברי הגוף - أَعْضَاء جِسْم ٱلإنْسَان

أُذُن אוזן(נקבה)
رَأْس ראש
عَيْن (ج) عُيُون עין ,מעיין
يَد יד (נקבה)

בבית - في ٱلْبَيْت

بَاب (ج) أَبْوَاب דלת, שער
بَيْت (ج) بُيُوت בית
دَار (ج) دُور בית,דירה
غُرْفَة (ج) غُرَف חדר
مَطْبَخ מטבח

בבית הספר- في ٱلْمَدْرَسَة

تِلْميذ (ج) تَلامِيذ תלמיד
تِلْميذة (ج) تِلْمِيذَات - תלמידה
تَمْرِين תרגיל
دَفْتَر (ج) دَفَاتِر מחברת
صَفّ (ج) صُفُوف כיתה
كِتَاب (ج) كُتُب ספר
لُغَة (ج) لُغََات שפה
لَوْح לוח
مَدْرَسة (ج) مَدَارِس בית ספר

בגדים - مَلابِس / ثِياب

ثَوْب (ج) ثِِياب בגד

בעיר - فِي ٱلْمَدِينة

بَاص (ج) بَاصَات אוטובוס
بَرِيد דואר
بَنْك בנק
دُكّان (ج) دَكَاكِين חנות
مَدِينَة (ج) مُدُن עיר
مَكْتَب (ج) مَكَاتِب משרד

בעלי מקצוע - أَصْحَاب ٱلْمِهَن

أُسْتَاذ (ج) أَسَاتِذَة מורה
دُكْتُور דוקטור, רופא
كاتِب (ج) كُتَّاب סופר, פקיד
مُدير (ج) مُدَرَاء ، مُدِيرُونَ מנהל
مُعَلِّم (ج) مُعَلِّمُونَ מורה

ברכות ונימוסין - مُجامَلات

أهْلاً שלום, ברוך הבא
أهْلاً وسَهْلاً / أهلاً فيك, بك ברוך הבא, שלום לך /שלום וברכה
صَبَاح ٱلْخَيْر / صَبَاح ٱلنُّور בוקר טוב / בוקר אור
مَرْحَبًا- مَرْحَبْتين שלום, ברוך הבא -

דתות - ألأَدْيَان

أَلْقُرْآن הקראן
بَدَوِيّ (ج) بَدْو בדואי
دُرْزِيّ (ج) دُرُوز דרוזי
عَرَبِيّ (ج) عَرَب ערבי
يَهُودِيّ (ج) يَهُود יהודי

המשפחה - ألعائلة

أَب אב
إبْن (ج) أَبْنَاء בן
أَخ (ج) إِخْوَة אח
أُخْت (ج) أَخَوَات אחות
أُمّ אֵם
أَهْل משפחה, אנשי, בני...
بِنْت (ج) بَنات בת,ילדה
وَلَد (ج) أَوْلاد ילד

זמנים - أَلأَوْقَات

أَمْسِ אתמול
سَاعَة שעה, שעון
سَنة (ج) سَنَوَات שנה
شَهْر (ج) شُهُور חודש
صَبَاح בוקר
ظُهْر צהרים
يَوْم (ج) أَيَّام יום

כינויי גוף - ألضمائر ٱلْمُنْفَصِلة

أَنَا אני
أَنْتَ אתה
أَنْتِ את
هُوَ הוא
هِيَ היא
نَحْنُ אנחנו
أَنْتُمْ אתם
أَنْتُنَّ אתן
هُمْ הם
هُنَّ הן

כינויי רמז - أَسْمَاء الإشَارَة

هٰٰذا זה/הזה
هٰذِهِ זאת / הזאת

מדינות וערי בירה - دُوَل وعواصم

1.ألأُرْدُنّ (זכר) - عَمَّان ירדן – עמאן (רבת עמון)
إِسْرائِيل - أُورْشَلِيم ٱلْقُدْس ישראל – ירושלים
سُورِيا – دِمَشْق סוריה – דמשק
لُبْنان (זכר) - بَيْرُوت לבנון – ביירות

מילות יחס - حُرُوف ٱلْجَرّ

إِلَى = لِ אל, ל...
أَمامَ מול
3. بِ ב, באמצעות
4. بَعْدَ אחרי (זמו)
بَيْنَ בין
عَلَى על
عِنْدَ אצל
فِي ב, בתוך
قَبْلَ לפני
مَعَ עם
مِنْ מן

מילות שאלה - حُرُوف ٱلاسْتِفْهَام

أَ האם?
إِلَى أيْنَ לאן?
أَيْنَ היכן, איפה
كَيْفَ איך?
كَيْفَ حالُكَ؟ - مَبْسُوط/ة מה שלומך? בסדר גמור
لِمَاذَا למה? מדוע ?
مَا מה? (לפני שם)
مَاذَا מה? (לפני פועל)
مِنْ أَيْنَ ؟ מהיכן?
مَنْ מי?
هَلْ האם?

מן העיתונות - مِنَ ٱلصُّحُف

بِلاد (ج) بُلْدَان ארץ
بَلَد (ج) بِلاد עיר, ארץ
حَال מצב
دَوْر תפקיד, תור
زِيَارَة ביקור
سَلام שלום
عَاصِمَة (ج) عَوَاصِم עיר בירה
وَزِير (ج) وُزَرَاء שֹר

ערים - مُدُن

إيلات אילת
تَلّ أَبِيب תל אביב
حَيْفَا חיפה
مَكَّة מכה
نَتَانِيَا נתניה
يَافَا יפו

פעלים - ألأفعال

הערה: נטיית הפעלים שבסוגריים לידיעה פסיבית בלבד(זיהוי והבנה)
أَكَلَ אכל (עתיד: يَأْكُلُ)
جَلَسَ ישב (עתיד: يَجْلِسُ)
دَرَسَ למד (עתיד: يَدْرُسُ)
ذَهَبَ הלך (עתיד: يَذْهَبُ)
رَأَى ראה
رَجَعَ חזר (עתיד: يَرْجِعُ)
رَكِبَ א - נסע ב... (עתיד: يَرْكَبُ)
زارَ ביקר ב...
سَأَلَ שאל (עתיד: يَسْأَلُ)
سَكَنَ גר (עתיד: يَسْكُنُ)
شَرِبَ שתה (עתיד: يَشْرَبُ)
عَمِلَ עבד, עשה (עתיד: يَعْمَلُ)
فَتَحَ פתח (עתיד: يَفْتَحُ)
قَالَ אמר(עתיד: يَقُولُ)
قَرَأَ קרא(עתיד: يَقْرَأُ)
كانَ היה (עתיד: يَكُونُ)
كَتَبَ כתב (עתיד: يَكْتُبُ)
لَبِسَ לבש (עתיד: يَلْبَسُ)
نَزَلَ ירד (עתיד: يَنْزِلُ)
وَصَلَ הגיע, בא

צבעים - ألألْوَان

أَبْيَض לבן

תארים - صِفات

أَدِيب מנומס
أَوَّل ראשון
جَديد חדש
جَمِيل יפה
صَغِير (ج) صِغَار קטן
قَرِيب من קרוב ל..
قَلِيل מעט, קצת
كَبِير (ج) كِبَار גדול
كَثير (ج) كَثِيرُونَ רב, הרבה

שונות - مُنَوّعَات

إِسْم (ج) أَسْمَاء שם
أَوْ או
جَبَل (ج) جِبَال הר
رَجُل (ج) رِجال גבר
رَفِيق (ج) رِفَاق חבר
شَمْس שמש
ضَيْف (ج)ضُيُوف אורח
فَ ו..., ואז
كُلّ כל
كَلْب (ج) كِلاب כלב
لا לא
لَيْل/ لَيْلَة לילה
ما לא (לשלילת העבר)
مَطَر גשם
مَكْتُوب (ج) مَكَاتِيب מכתב
مَلِك (ج) مُلُوك מלך
نَعَمْ כן
نَهْر נהר
هُنَا כאן, פה
هُناكَ שם
وَ... ו...
وَرْد ורד
يَا הוי (מלת קריאה)

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  07/07/2011    

עדכוני rss