education - חינוך לשון ערבית לבתי הספר העבריים האגף לתכנון ולפיקוח תוכניות לימודים
 
 
 
 
 
 
 
 
אוצר המילים לכיתה ט'
לפי נושאים
 

* מאגר זה כולל בתוכו גם את המילים מהמאגרים של כיתות ז' ו-ח'

אוכל | איברי הגוף | בבית | בבית הספר | בגדים | בעיר | בעלי מקצוע | ברכות ונימוסין | דתות | המשפחה | זמנים | חגי האסלאם | ימי-השבוע | כינויי גוף | כינויי זיקה | כינויי רמז | מדינות וערי בירה | מילות יחס | מילות שאלה | מן העיתונות | מספרים | עמודי האסלאם | ערים | ערך היתרון | פעלים | צבעים | רוחות השמיים | תארים | שונות

אוכל - ألطَّعام

بَصَل בצל
تُوت תותים
حَلِيب חלב
خُبْز לחם
زَيْت שמן
زَيْتُون זיתים
شَاي תה
طَعَام אוכל, מזון
عَسَل דבש
فِنْجَان (ج) فَنَاجِين ספל (לקפה)
قَهْوَة קפה
مَاء מים
مَأْكُولات מאכלים

איברי הגוף- أَعْضَاء جِسْم ٱلإنْسَان

أُذُن אוזן(נקבה)
رَأْس ראש
عَيْن (ج) عُيُون עין ,מעיין
يَد יד (נקבה)

בבית - في ٱلْبَيْت

بَاب (ج) أَبْوَاب דלת
بُسْتان (ج) بسَاتِين גן
بَيْت (ج) بُيُوت בית
تِلِفِزْيُون(ج) ات טלוויזיה
تِلِفُون (ج) ات טלפון
جَار (ج) جِيرَان שכן
حَاسُوب (ج) حَوَاسِيب מחשב
حَمّام אמבטיה
دَار (ج) دُور דירה
شُبَّاك (ج) شَبَابِيك חלון
طاوِلَة (ج) ات שולחן
غُرْفَة (ج) غُرَف חדר
كُرْسِيّ (ج) كَرَاسِي (كَرَاسٍ) כיסא
مَطْبَخ מטבח

בבית הספר - في ٱلْمَدْرَسَة

إِسْتِرَاحَة הפסקה
إِمْتِحَان (ج) ات מבחן
تَأْرِيخ תאריך, היסטוריה
تِلْمِيذ (ج) تلامِيذ תלמיד
تَمْرِين (ج) تَمَارِين תרגיל
جُمْلَة (ج) جُمَل משפט
جَوَاب (ج) أَجْوِبَة תשובה
دَرْس (ج) دُرُوس שיעור
دَفْتَر (ج) دَفَاتِر מחברת
رِحْلَة טיול, מסע, נסיעה
سَاحَة (ج) ات חצר
سُؤَال (ج) أَسْئِلَة שאלה
صَدِيق (ج) أَصْدِقَاء ידיד
صَفّ (ج)صُفُوف כיתה
صَفْحَة (ج) صَفَحَات עמוד
طالِب(ج) طُلاّب סטודנט
قِصَّة (ج) قِصَص סיפור
قَلَم (ج) أَقْلام עט
كِتَاب (ج) كُتُب ספר
كَلِمة (ج) كَلِمَات מלה
لُغَة (ج) لُغََات שפה
لَوْح לוח
مَدْرَسة (ج) مَدَارِس בית ספר
مَوْضُوع (ج) مَوَاضِيع נושא
وَظِيفَة מטלה (שיעורי בית)

בגדים - مَلابِس / ثِياب

ثَوْب (ج) ثِِياب בגד

בעיר ובכפר - فِي ٱلْمَدِينة/ في القرية

بَاص אוטובוס
بَرِيد דואר
بَلَدِيَّة - עירייה
بَنْك בנק
جَامِعَة(ج) اتאוניברסיטה
دُكّان (ج) دَكَاكِين חנות
سُوق(ז"ונ) (ج) أَسْوَاق שוק
سَيَّارة (ج) ات מכונית
شَارِع (ج) شَوَارِع רחוב
شُرْطَة משטרה
طَرِيق(ج) طُرُق דרך, כביש
فُنْدُق (ج) فَنَادِق בית מלון, פונדק
قَرْيَة (ج) قُرَى(قُرًى) כפר
قِطَار רכבת
مَحَطَّة (ج) ات תחנה
مَدِينَة (ج) مُدُن עיר
مَطْعَم (ج) مَطاعِم מסעדה
مَكْتَب (ج) مَكَاتِب משרד
مَكْتَبَة (ج) ات ספריה

בעלי מקצוע - أَصْحَاب ٱلْمِهَن

أُسْتَاذ (ج) أَسَاتِذَة מורה
تَاجِر (ج) تُجَّار סוחר
دُكْتُور,طَبِيب (ج) أطِبّاء דוקטור, רופא
سَائِح (ج) سُيَّاح תייר
كاتِب(ج) كُتَّاب סופר,פקיד
لاعِب (ج) لاعِبُونَ שחקן
مُدير(ج) مُدَرَاء، مُدِيرُونَ מנהל
مُعَلِّم (ج) مُعَلِّمُونَ מורה
مُهَنْدِس(ج) مُهَنْدِسُونَ מהנדס
عامِل (ج) عُمَّال פועל,עובד
فَلاُّح (ج) فَلاَّحُونَ איכר

ברכות ונימוסין - مُجامَلات

أَهْلاً وَسَهْلاً שלום - أَهْلاً فيك / بك שלום וברכה
إِلَى اللِّقَاء להתראות
تَفَضّلْ / تَفَضّلِي בבקשה! / התכבד/י
شُكْرًا على ... תודה - عفوًا בבקשה, אין בעד מה
صَبَاح ٱلْخَيْر - صَبَاح ٱلنُّور בוקר טוב -בוקר אור
كَيْفَ حَالُكَ؟ מה שלומך? - ألْحَمْدُ لله תודה לאל
مَبْرُوك على מזל טוב, תתחדש - الله يبارك فيك אללה יברך גם אותך
مَرْحَبًا שלום, ברוך הבא - مَرْحَبْتين
مَساء ٱلْخَيْر (מהשעה 12:00) ערב טוב - مساء النور ערב טוב

דתות - ألأَدْيَان

أَلإِسْلام אסלאם
أَلْقُرْآن הקראן
أَلْكَعْبَة – הכעבה (במכה)
أَلله - אללה
بَدَوِيّ (ج) بَدْو בדואי
دُرْزِيّ (ج) دُرُوز דרוזי
دِين (ج) أَدْيَان דת
سُورَة (ج) سُوَر סורה (פרק בקראן)
عِيد (ج) أعْيَاد - חג
مَكَّة מכה
مُسْلِم (ج) مُسْلِمُونَ מסלמי
مَسِيحِيّ(ج) مَسِيحِيُّونَ נוצרי
مُقَدَّس קדוש
نَبِيّ (ج) أَنْبِيَاء נביא
يَهُودِيّ (ج) يَهُود יהודי

המשפחה - ألعائلة

أَب , والد אב
إبن(ج) أَبْنَاء בן
أَخ (ج) إِخْوَة אח
أُخْت (ج) أَخوَات אחות
أُمّ , والِِدة אם
أَهْل משפחה, אנשי, בני...
بِنْت (ج) بَنَات בת
جَدّ (ج) أَجْدَاد סבא
جَدّة (ج) ات סבתא
خَال (ج) أَخْوَال דוד מצד האם
زَوْج בעל, בן זוג, זוג
زَوْجَة בת זוג
عَمّ (ج) أَعْمَام דוד מצד האב
وَلَد (ج) أَوْلاد ילד

זמנים - أَلأَوْقَات

أُسْبُوع (ج) أَسَابِيع שבוע
أَلآن עכשיו
أَمْسِ אתמול
أَمْسِ الأوّل - שלשום
بَعْدَ ٱلظُّهْر אחר הצהרים
زَمَان זמן
سَاعَة שעה, שעון
سَنة (ج) سَنَوَات , عَام (ج) أَعْوَام שנה
شَهْر (ج) شُهُور חודש
صَبَاح בוקר
ظُهْر צהריים
عِنْدَمَا כאשר
غدًا מחר
مَساء ערב
يَوْم (ج) أَيَّام יום

חגי האסלאם - ألأعياد الإسلامية

عِيد ٱلْفِطْر עיד אלפטר
عِِيد ٱلأَضْحَى חג הקרבן

ימי השבוע - أَيَّام الأُسْبُوع

يَوْم الأحَد יום א'
يَوْم الاثْنَيْنِ יום ב'
يَوْم الثُّلاثاء יום ג'
يَوْم الأرْبِعَاء יום ד'
يَوْم ٱلْخَمِيس יום ה'
يَوْم ٱلْجُمْعَة יום ו'
يَوْم ٱلسَّبْت יום שבת

כינויי גוף - ألضمائر ٱلْمُنْفَصِلة

أَنَا אני
أَنْتَ אתה
أَنْتِ את
هُوَ הוא
هِيَ היא
نَحْنُ אנחנו
هُنَّ הן
أَنْتُنَّ אתן
هُمْ הם
أَنْتُمْ אתם

כינויי הזיקה -ألاسْم ٱلْمَوْصُول

...ٱلَّذِي אשר (לזכר)
...ٱلَّتِي אשר (לנקבה)
...ٱلَّذِينَ (אשר לרבים)
...ٱللَّوَاتِي אשר (לרבות)

כינויי רמז - أَسْمَاء الإشَارَة

تِلْكَ ההיא
ذلِكَ ההוא
هٰٰذا זה/הזה
هٰذِهِ זאת / הזאת
هٰؤُلاءِ אלה/האלה אלו /האלו

מדינות וערי בירה - دُوَل وعواصم

أَلأُرْدُنّ (זכר) – عَمَّان ירדן – עמאן
أَلْعِرَاق (זכר) - بَغْداد עיראק – בגדאד
أَلْكُوَيْت – כווית
أَلْمَانِيَا – بَرْلِين גרמניה – ברלין
أَلْمَمْلَكَة ٱلْعَرَبِيَّة ٱلسُّعودِيَّة – ערב הסעודית
أَلْيَابَان - יפן
إِيران – طَهْران איראן – טהראן
فَرَنْسَا – بَارِيس צרפת – פריס
إِسْرائِيل - أُورُوشَلِيم الْقُدْس ישראל – ירושלים
سُورِيا – دِمَشْق סוריה – דמשק
لُبْنان (זכר) - بَيْرُوت לבנון – ביירות
بَرِيطَانِيَا –لَنْدَن בריטניה - לונדון
مِصْر - أَلْقَاهِرَة מצרים – קהיר

מילות יחס - حُرُوف ٱلْجَرّ

إِلَى , لِ אל, ל...
أَمَامَ מול
أَيّ איזה
بِ ב, באמצעות
بَعْدَ אחרי (זמן)
بَيْنَ בין
تَحْتَ מתחת ל...
خِلال במשך, תוך (זמן)
عَلَى על
عَنْ על, אודות
عِنْدَ אצל
فِي ב, בתוך
قَبْلَ לפני
مَعَ עם
مِنْ מן
وَرَاءَ מאחורי (מקום)

מילות שאלה - حُرُوف ٱلاسْتِفْهَام

إِلَى أيْنَ לאן?
أَيْنَ היכן, איפה?
كَيْفَ איך?
لِمَاذَا למה? מדוע ?
مَا מה? (לפני שם)
مَاذَا מה? (לפני פועל)
مَتَى מתי?
مَنْ מי?
هَلْ / أَ האם?

מן העיתונות - مِنَ ٱلصُّحُف

إِتِّفَاق הסכם
إِجْتِمَاع פגישה, כינוס
إِسْتَغْرَقَ נמשך
إِسْتَقْبَلَ קיבל את פני
إِشْتَرَكَ השתתף
ألأُمَم ٱلْمُتَّحِدَة האו"ם
ألْجَامِعَة ٱلْعَرَبِيَّة הליגה הערבית
ألشَّرْق ٱلأوْسَط המזה"ת
ألضّفّة ٱلْغَرْبِيّة הגדה המערבית
ألْوِلايَات ٱلْمُتَّحِدَة ארה"ב
إِفْرِيقيَا אפריקה
أَمِيرِكا אמריקה
إِنْتَخَبَ בחר v أُورُوبّا אירופה
بَرْنَامَج (ج) بَرَامِج תכנית
بِلاد (ج) بُلْدَان ארץ
بَلَد (ج) بِلاد עיר, ארץ
جَرِيدَة (ج) جَرَائِد = صَحِيفَة (ج) صُحُف עיתון
جَلْسَة (ج) جَلَسَات ישיבה
حَال מצב
حَرْب (ج) حُرُوب מלחמה
حِزْب (ج) أَحْزَاب מפלגה
حُكُومَة ממשלה
خَارِطَة = خَرِيطَة מפה
خَلِيج מפרץ
دَوْر תפקיד, תור
دَوْلة (ج) دُوَل מדינה
رَاكِب (ج) رُكَّاب נוסע
رَئِيس(ج)رُؤَسَاء נשיא,ראש
رَئِيس ٱلْحُكُومَة ראש הממשלה
رِِسَالَة (ج) رَسَائِل איגרת
زِيَارَة ביקור
سَاحِل (ج) سَوَاحِل חוף
سَاكِن (ج) سُكَّان תושב
سَفِير (ج) سُفَرَاء שגריר
سَلام שלום
سَيِّد (ج) سَادَة אדון
سَيِّدَة (ج) سَيِّدَات גברת
طائِرة (ج) َات מטוס
عَاصِمَة (ج) عَوَاصِم עיר בירה
عالمَ עולם
عَرَبِيّ (ج) عَرَب ערבי
عُنْوَان (ج) عَنَاوِين כתובת, כותרת
فَرِيق קבוצה
مُحادَثات שיחות
مُشْكِلَة (ج) مَشَاكِل בעיה
مَطَار (ج) ات שדה תעופה
مَطْلُوب (ج) مَطْلُوبُونَ מבוקש, דרוש
مُمَثِّل (ج) مُمَثِّلُونَ נציג , שחקן
مِنْطَقَة (ج) مَنَاطِق איזור
مُنَظّمَة (ج) ات ארגון
وَاشِنْطُن וושינגטון
وَزِير (ج) وُزَرَاء שר
وَزِيرُ ٱلْْخَارِجِيَّة שר החוץ
وَزِيرُ ٱلدَّاخِلِِيَّة שר הפנים
وَزِيرُ ٱلدِّفَاع שר הביטחון
وَزِيرُ ٱلْْمَالِِيَّة שר אוצר
وَفْد (ج) وُفُود משלחת

מספרים - أَلأَعْدَاد

وَاحِد אחד
ثَلاث שלוש - ثَلاثَة שלושה
أَرْبَع ארבע - أَرْبَعَة ארבעה
خَمْس חמש - خَمْسَة חמישה
سِتّ שש - سِتَّة ששה
سَبْع שבע- سَبْعَة שבעה
ثَمَانِي (ثَمَانٍ) שמונֶה - ثَمَانِيَة שמונָה
تِسْع תשע - تِسْعَة תשעה
عَشْر עשר - عَشَرَة עשרה

עמודי האסלאם - أَرْكَان ٱلإِسْلام

أَرْكَان ٱلإِسْلام –עמודי האסלאם,מצוות היסוד של האסלאם
أَلإِسْلام אסלאם
أَلزَّكَاة הצדקה
أَلشَّهَادَة העדות
أَلصَّلاة התפילה
أَلصَّوْم הצום
أَلْحَجّ העלייה לרגל
رَمَضَان רמצ'אן

ערים - مُدُن

أَرِيحَا יריחו
أَلْجَلِيل הגליל
ألْخَلِيل חברון
ألنَّاصِرَة נצרת
إيلات אילת
بِئْر السَّبْع באר שבע
تَلّ أَبِيب תל אביב
حَيْفَا חיפה
طَبَرِيَّا טבריה
عَكَّا עכו
غزَّة עזה
نَابْلُس שכם
نَتَانِيَا נתניה
نَهَارِيَا נהריה
يَافَا יפו

ערך היתרון – أفعل التفضيل

أَصْغَر יותר קטן
أَكْبَر יותר גדול

פעלים - ألأفعال *

הערה: נטיית הפעלים שבסוגריים לידיעה פסיבית בלבד(זיהוי והבנה)
إِجْتَمَعَ بِ ، مَعَ נפגש עם
أَحَبَّ אהב (עתיד: يُحِبُّ)
أَخَذَ לקח. עתיד: يَأْخُذُ
أَرَادَ רצה (עתיד: يُرِيدُ)
إِسْتَغْرَقَ נמשך
إِسْتَقْبَلَ קיבל את פני
إِسْتَمَعَ إِلَى הקשיב ל...
إِشْتَرَكَ השתתף
أَكَلَ אכל . עתיד: يَأْكُلُ
أَمَرَ ציווה.עתיד: يَأْمُرُ
إِنْتَخَبَ בחר
إِنْتَظَّرَ חיכה
بَدَأَ התחיל . עתיד: يَبْدَأُ
بَقِيَ נשאר (עתיד: يَبْقَى)
بَكَى בכה (עתיד: يَبْكِي)
بَنَى בנה (עתיד: يَبْنِي)
تَرَكَ עזב. עתיד: يَتْرُكُ
جَاءَ בא
جَلَسَ ישב. עתיד: يَجْلِسُ
حَضَّرَ הכין
خَرَجَ יצא.עתיד: يَخْرُجُ
دَخَلَ נכנס. עתיד: يَدْخُلُ
دَرَسَ למד . עתיד:يَدْرُسُ
ذَكَرَ זכר, ציין.עתיד: يَذْكُرُ
ذَهَبَ הלך. עתיד: يَذْهَبُ
رَأَى ראה
رَجَعَ חזר . עתיד: يَرْجِعُ
رَكِبَ א - נסע ב... עתיד: يَرْكَبُ
زارَ ביקר ב...
زَرَعَ זרע. עתיד: يَزْرَعُ
سَأَلَ שאל. עתיד: يَسْأَلُ
سَاعَدَ א עזר ל...
سَافَرَ נסע
سَكَنَ גר .עתיד: يَسْكُنُ
سمَحَ لِ הרשה. עתיד: يَسْمَحُ
سمِعَ שמע. עתיד: يَسْمَعُ
شَاهَدَ א צפה ב..., ראה
شَرِبَ שתה. עתיד: يَشْرَبُ
شَكَرَ א הודה ל... עתיד: يَشْكُرُ
ضَحِكَ צחק. עתיד: يَضْحَكُ
طَلَبَ ביקש. עתיד: يَطْلُبُ
عَادَ חזר (עתיד: يَعُودُ)
عَاقَبَ א העניש את...
عَالَجَ א טיפל ב...
عَرَفَידע,הכיר. עתיד: يَعْرِفُ
عَلَّمَ לימד
عَمِلَ עבד,עשה. עתיד: يَعْمَلُ
غَادَرَ עזב
فَتَحَ פתח . עתיד: يَفْتَحُ
فَكَّرَ فِي חשב על..., הרהר ב...
فَهِمَ הבין.עתיד: يَفْهَمُ
قَالَ אמר(עתיד: يَقُولُ)
قَامَ קם (עתיד: يَقُومُ)
قَامَ بـِ ערך (ביקור),עסק
قَدِمَ. בא עתיד: يَقْدَمُ
قَدَّمَ הגיש
قَرَأَ קרא . עתיד: يَقْرَأُ
قَعَدَ ישב.עתיד: يَقْعُدُ
كانَ היה (עתיד: يَكُونُ)
كَتَبَ כתב . עתיד: يَكْتُبُ
لَبِسَ לבש . עתיד: يَلْبَسُ
لَعِبَ שיחק.עתיד: يَلْعَبُ
نَزَلَ ירד . עתיד: يَنْزِلُ
نَشَرَ פרסם
نَظَرَ הביט, הסתכל אל. עתיד: يَنْظُرُ
وَجَدَ מצא (עתיד: يَجِدُ)
وَصَلَ הגיע
وَضَعَ הניח (עתיד: يَضَعُ)
وَقَعَ נפל, שַכַן(עיר, כפר) (עתיד: يَقَعُ)
وَقَّعَ عَلَى חתם על
وَقَفَ עמד (עתיד: يَقِفُ)

צבעים - ألألْوَان

أَبْيَض לבן
أَحْمَر אדום
أَخْضَر ירוק
أَزْرَق כחול
أَسْوَد שחור
أَصْفَر צהוב
لَوْن (ج) ألوان צבע

רוחות השמיים - ألجهات الأربع

جَنُوب דרום
شَرْق מזרח
شَمَال צפון
غَرْب מערב

שמות תואר - صِفات

أَدِيب מנומס
أَخِير אחרון
أَلْقَادِم הבא
أَلْمَاضِي שעבר (יום,שבוע)
أَوَّل ראשון
أُولَى ראשונה
بِالقُرْب مِنْ בקרבת...
بَعِيد عَنْ רחוק מ...
تَعْبَان עייף
جَديد חדש
جَمِيل יפה
حَدِيث חדיש, מודרני
دَوْلِيّ בינלאומי
رَئِيسِيّ ראשי, עיקרי
رَسْمِيّ רשמי
صَغِير (ج) صِغَار קטן
طَوِيل ארוך, גבוה
طَيِّب טוב
عَزيز יקר
عَظِيم עצום
قَدِيم ישן, קדום, עתיק
قَرِيب من קרוב ל..
قَصِير קצר, נמוך
قَلِيل מעט
كَبِير (ج) كِبَار גדול
كَثير (ج) كَثِيرُونَ רב
مَشْهُور(ج) مَشْهُورُون מפורסם
مَفْهُوم מובן
مُمْتاز מצוין
مَمْنُوع אסור
نَظِيف נקי
هامّ חשוב
وَاسِع רחב, מרווח

שונות - مُنَوّعَات

أَرْض (ج) أَرَاضِي (أَرَاضٍ) ארץ, אדמה
إِسْم (ج) أَسْمَاء שם
أَمَّا ... فَ באשר ל- הרי-
إِمْرَأَة (ج) نِساء אישה
أَمِير נסיך
إِنْسَان (ج) نَاس בן אדם,איש
أَوْ או
أَيْضًا גם כן
بَحْر (ج) بِحَار ، بُحُور ים
بِدَايَة התחלה
ثُمَّ אחר כך
جَبَل (ج) جِبَال הר
جِدًّا מאוד
حَفْلَة (ج) ات מסיבה
حِكَايَة (ج) ات סיפור
رَجُل (ج) رِجال גבר
رَفِيق (ج) رِفَاق חבר
شَمْس שמש
صَاحِب (ج) أَصْحَاب חבר, בעל (רכוש)
صَحِيح נכון
صُورَة (ج) صُوَر תמונה
صَيْف קיץ
ضَيْف (ج) ضُيُوف אורח
عُطْلَة (ج) ات חופשה
عَمَل (ج) أَعْمَال עבודה
عِيد مِيلاد יום הולדת
فَ ו..., ואז
فَجْأَةً פתאום
فِيلم (ج) أَفْلام סרט
قَدْ כבר(להדגשת העבר)
قِرَاءَة קריאה
كُرَة כדור
كُلّ , جَمِيع כל
كَلام דיבור, דברים
كَلْب (ج) كِلاب כלב
لا לא
لَمَّا כאשר
لَيْل/ لَيْلَة לילה
ما לא (שלילת עבר)
مُبَارَاة (ج) مُبَارَيَات תחרות
مَرَّة (ج) ات פעם
مَرْكَز מרכז
مَرْكَزِيّ מרכזי
مَرِيض (ج) مَرْضَى חולה
مَشْغُول עסוק, תפוס (קו,מקום)
مَطَر גשם
مَعًا יחד
مَكَان (ج) أَمَاكِن מקום
مَكْتُوب (ج) مَكَاتِيب מכתב
مَلِك (ج) مُلُوك מלך
نِصْف חצי
نَعَمْ כן
نِهَايَة סוף
نَهْر נהר
هَدِيَّة מתנה
هُنَا כאן, פה
هُناكَ שם
وَ... ו...
وَرْد ורד
يَا הוי (מלת קריאה)
يَمِين ימין

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  07/07/2011    

עדכוני rss