education - חינוך לשון ערבית לבתי הספר העבריים האגף לתכנון ולפיקוח תוכניות לימודים
 
 
 
 
 
 
 
 
כיתה ז'
הבנת הנקרא
 

 

 מטרה אופרטיבית:

קריאה (קולית ודמומה) והבנה של מילים, צירופים, משפטים וטקסטים קצרים מתחומים שונים

 

 נושאי הלימוד לכיתה ז':

 

האותיות

זיהוי, קריאה והגייה נכונה של כל 28 האותיות הערביות בדפוס ובכתב יד (בכל צורות כתיבתן המשתנות על-פי מקומן במילה), בכלל זה העיצורים הגרוניים (ﺀ, ح, ع, ﻫ), העיצורים הנחציים (ص, ض, ط, ظ), העיצור הענבלי (ق), והעיצורים החכיים (خ, غ).

 

התנועות

זיהוי, קריאה והגייה נכונה של התנועות הקצרות (-َ , -ِ , -ُ) והארוכות ( -َا , -ِي , -ُو) ושל הסימן להיעדר תנועה –"סֻכּוּן"  (-ْ)

 

סימני הכתב

זיהוי, קריאה והגייה נכונה של סימני הכתב הבאים:

 • הַמְזַה ַ(ء)
 • וַצְלַה (ٱ)
 • שַדַّה  ( –ّ )
 • תַא מַרְבּוּטַה  (ة)
 • אַלִף מַקְצוּרַה (ى)
 • אַלִף קטנה ( ٰ)
 • אַלִף מַדַّה (آ)
 • תַנְוִין פַתְחַה  ( ًا ) - במילים שנלמדו בלבד

 

הספרות הערביות

זיהוי של כל הספרות הערביות  ٠٩٨٧٦٥٤٣٢١

 

אוצר מילים

קריאה של מילים (מתוך מאגר המילים לכיתה ז') בהגייה ובהטעמה הנכונה.
הבנת משמען של המילים בבואן בנפרד ובהקשר של צירוף ו/או משפט

 

נושאים דקדוקיים

קריאה והבנה של משפטים ו/או קטעי קריאה שכוללים את הנושאים הדקדוקיים הנדרשים בכיתה ז':

 • הא הידיעה (أل)
 • מילים ממין נקבה המסתיימות בתַא מַרְבּוּטַה
 • כינויי הקניין
 • דרכי יידוע שמות העצם (הא הידיעה, כינוי קניין, נסמך בסמיכות)
 • כינויי רמז לקרוב (هٰذَا, هٰذِهِ) והתאמתם למין שם העצם
 • נטיית עבר (أَلْمَاضِي) בניין فعل (1) - גופי היחיד (כולל שלילת העבר)
 • סדר המילים במשפט הפועלי (הנשוא/הפועל קודם לנושא) - (נדרשת ידיעה פסיבית)
   
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/03/2011    

עדכוני rss