education - חינוך לשון ערבית לבתי הספר העבריים האגף לתכנון ולפיקוח תוכניות לימודים
 
 
 
 
 
 
 
 
כיתה ט'
הבנת הנקרא
 

 

 מטרה אופרטיבית:

קריאה (קולית ודמומה) והבנה של מילים, צירופים, משפטים וטקסטים קצרים מתחומים שונים

 

 נושאי הלימוד לכיתה ט':

 

אוצר מילים

קריאה של מילים (מתוך מאגרי המילים לכיתה ז', לכיתה ח' ולכיתה ט') בהגייה ובהטעמה הנכונה

הבנת משמען של המילים בבואן בנפרד ובהקשר של צירוף ו/או משפט

 

נושאים דקדוקיים

קריאה והבנה של משפטים ו/או קטעי קריאה שכוללים את הנושאים הדקדוקיים הנדרשים בכיתה ט' (נוסף לנושאים שנלמדו בכיתות ז'-ח'):

 • כינויי רמז לרחוק  (ذٰلِكَ, تِلْكَ)
 • תנועות העזר
 • בניין 1 (فعل) - הפועל בציווי
 • בניין 1 (فعل) בינוני פועל ופעול
 • בניין 2 (فعّل) – נטיית העבר
 • בניין 3 (فاعل) – נטיית העבר
 • ערך היתרון – (נדרשת ידיעה פסיבית)
 • כינויי מושא/פעול – (נדרשת ידיעה פסיבית)
 • יַא א(ל)נִסְבַּה (يّ היחס) - (נדרשת ידיעה פסיבית)
 • המספר היסודי 10-3 – (נדרשת ידיעה פסיבית)
 • סדר המילים במשפט הפועלי (הנשוא הפועלי בא בנסתר/נסתרת לפני נושא ברבים) - (נדרשת ידיעה פסיבית)
 • כינויי הזיקה - (נדרשת ידיעה פסיבית)

 

שימוש במילון ערבי-עברי

הכרת סדר אותיות הא"ב הערבי ושימוש מושכל במילון ערבי –עברי

פענוח מילים לא מוכרות בעזרת המילון

הבנת כותרות עיתונים ו/או ידיעות עיתונאיות אותנטיות או מעובדות

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/03/2011    

עדכוני rss