education - חינוך מתמטיקה לכיתות ז', ח', ט' לכל המגזרים האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
הצפנה
 

שתי החוברות העוסקות בהצפנה מוצעות להוראה בחוגי מתעניינים, או ללמידה עצמית של תלמידים בעל-יסודי. החוברת הראשונה "הצפנה סימטרית" מתאימה לחטיבת הביניים. החוברת השנייה "הצפנה אסימטרית", לחטיבה העליונה. במקורו נכתב החומר ע"י תמר ריינר בסיוע של יעל אדרי עבור פרויקט האולימפידע של מדע-טק בשנת 2003. פרויקט שמטרתו עידוד המצוינות בקרב תלמידי חטיבת הביניים. הייעוץ המדעי לכתיבה ניתן ע"י פרופ מ. נאור ממכון ויצמן ופרופ' נ. מובשוביץ-הדר מהטכניון.
 
חלקים רבים בתורת ההצפנה מבוססים על פרקים במתמטיקה. חוברת הלימוד תציג אותם בפניכם. החוברת יכולה לשמש גם ללימוד עצמי. היא מפורטת ומכילה תרגילים ודוגמאות.
 
בחוברת הראשונה תלמדו על משפחה של שיטות הצפנה, שנקראות הצפנות סימטריות. בחוברת זו תכירו שתי שיטות להצפנה סימטרית: שיטת הערבול ושיטת השחלוף. נבין מדוע קוראים להצפנות אלה הצפנות סימטריות ונכיר גם את המגבלות שלהן שהובילו לפיתוח צפנים א-סימטריים.
 
בהמשך לימוד החומר, בחוברת השנייה, תכירו את העיקרון של ההצפנה האסימטרית, שהיא שיטת ההצפנה של העולם המודרני.

 

לקבצים המלאים:

 הצפנה סימטרית (לחטיבת הביניים)

 הצפנה אסימטרית (לחטיבה העליונה)

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/07/2010