education - חינוך מתמטיקה לכיתות ז', ח', ט' לכל המגזרים האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
השתנות ויחסים
משימה: בעית חנייה
 

 

ביום א' החנה  מר לוי את רכבו בחניון ב בשעה 7:00 בבוקר, ועזב את החניון בשעה 10:00 בבוקר. כמה שילם מר לוי באותו בוקר עבור חנייה?

 

ביום ב' מר לוי ידע כי יישאר במקום עבודתו 5 שעות, והוא בחר בחניון שתעריפו ל- 5 שעות הוא הזול יותר. כמה ישלם מר לוי עבור חנייה זאת?

 

לכמה שעות לכל היותר יוכל מר לוי להחנות את מכוניתו, אם בכיסו 8 שקלים בלבד?

 

לכמה שעות לכל היותר יוכל מר לוי להחנות את מכוניתו, אם בכיסו 14 שקלים בלבד?

 

  1. ביום ג' עשה מר לוי שיקול כספי, והחליט להחנות את רכבו בחניון ב.  מה תוכלו לומר על מספר השעות שבכוונתו לשהות במקום עבודתו?
  2. האם יש מצב שבו לא משנה איפה יחנה? 

 

לכל חניון נכנסות בממוצע 100 מכוניות ביום. מתוכן 20 מכוניות לזמן קצר משעתיים, 30 מכוניות לזמן שבין שעתיים ל-4 שעות ו-50 מכוניות לזמן העולה על 4  שעות.

  1. איזה בעל חניון ירוויח יותר במצב זה?
  2. מה הרווח הממוצע לכל רכב בחניון ב'?

 

  1. תארו מצב של חניית מכוניות כך שההכנסה ליום בחניון ב' תהיה 1000 שקלים, בהנחה שיש 20 מכוניות שחונות בין שעתיים לארבע שעות.
  2. האם יש מצב נוסף שעונה לתנאי השאלה?

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  07/04/2010