education - חינוך מתמטיקה לכיתות ז', ח', ט' לכל המגזרים האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
השתנות ויחסים
משימה: כושר גופני
 

 

בהסתמך על הטבלה, מהו הכושר הגופני של אדם שסכום פעימות הדופק שלו בשלוש המדידות אחרי הפעילות הוא ?200

 

 

השלימו את הטבלה הבאה:

 

d

סכום פעימות דופק

בשלוש המדידות

k

מדד כושר

250

 

 

30

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצעי פעימות הדופק של יוסי וגיל שווים. מה תוכלו לומר על הכושר שלהם?

 

א. בהנחה שאין דופק נמוך מ- 40  ואין דופק גבוה מ- 150, שרטטו גרף של הערכים של k  לעומת d.

ב. סמנו על הגרף אזורים של כושר לקוי, כושר נמוך, כושר בינוני, כושר גבוה, כושר מצוין.

 

למשה נמדד k = 50 . במכשיר המודד את פעימות הדופק יש סטייה של 5 פעימות כלפי   מעלה. מהו הכושר האמיתי של משה? 

 

 

סמנו נכון/לא נכון לגבי ההיגדים הבאים ונמקו.

 

א.

אם לשני אנשים חישבו את סכום פעימות הדופק, אזי לאדם שעבורו קיבלו תוצאה גבוהה יותר יש כושר גופני טוב יותר   

נכון / לא נכון

ב.

בבדיקה של חן מצאו כי d = 180, לכן הכושר הגופני של חן מצוין.

נכון / לא נכון

ג.

ככל שהכושר הגופני טוב יותר, מתקבל d קטן יותר

נכון / לא נכון

ד.

אם קבעו בבדיקה כי ליגאל כושר גופני לקוי, ניתן להסיק מכך כי מספר סכום

פעימות הדופק בשלוש הדקות אחרי הפעילות היה פחות מ- .250

נכון / לא נכון

 

לדני נמסר בעקבות הבדיקה כי הכושר הגופני שלו בינוני. מה תוכלו לומר על d (סכום פעימות הדופק בשלוש המדידות שנעשו אחרי הפעילות)?

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  07/04/2010