education - חינוך מתמטיקה לכיתות ז', ח', ט' לכל המגזרים האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
השתנות ויחסים
משימה: מחממים עוף
 

 

 

איזה גרף מתאים לכל אחד מהתנורים?

 

בכמה מעלות מתחמם העוף במיקרוגל בדקה אחת?

הסבירו על מה אתם מבססים את תשובתכם.

 

בכמה מעלות בממוצע מתחמם העוף בתנור הרגיל בדקה אחת?

הסבירו על מה אתם מבססים את תשובתכם.

 

מהו (בערך) הפרש הטמפרטורות של העוף בתנור לעומת העוף במיקרוגל אחרי 5 דקות חימום?

 

מהו (בערך) הפרש הטמפרטורות של העוף בתנור לעומת העוף במיקרוגל אחרי 20 דקות חימום? (סמנו את התשובה המתאימה)

א. בין  300  ל- 400        ב.  פחות מ-  100          ג. כ-   400            ד. אי אפשר לדעת

 

טלי הציעה לקצר את זמן החימום באופן הבא: לחמם את העוף בתנור במשך 15 דקות ואז להעביר אותו לחימום במיקרוגל.

הצעתה מתוארת בגרף הבא.  הסבירו איך נבנה הגרף.

מצאו בכמה, בערך,  התקצר זמן החימום.  

 

 

 

מלי רוצה לקצר עוד יותר את זמן החימום. הציעו דרך לקצר את זמן החימום.

 

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  07/04/2010