education - חינוך מתמטיקה לכיתות ז', ח', ט' לכל המגזרים האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
השתנות ויחסים
משימה: שטח הפנים יחסית לנפח
 

 

 

חשבו את היחס בין שטח פנים לנפח של קובייה בעלת אורך צלע 3 ס"מ.

 

השלימו את השורה האחרונה בטבלה.

 

  1. אחד הגרפים שלפניכם מתאר את הקשר בין אורך צלע הקובייה ובין נפחה.     
    בחרו את הגרף המתאים, והסבירו את בחירתכם.
  2. אחד הגרפים שלפניכם מתאר את הקשר בין אורך הצלע של קובייה ובין היחס.

    בחרו את הגרף המתאים והסבירו את בחירתכם.

 

סמנו את התשובה הנכונה.

  1. בקוביות גדולות, שטח הפנים גדול יחסית לנפחן, בהשוואה לקוביות קטנות.
  2. בקוביות גדולות, שטח הפנים קטן יחסית לנפחן, בהשוואה לקוביות קטנות.

 

חזרו אל המידע שבמסגרת על החדף וההיפופוטם.

  1. מה תוכלו לומר על שטח פני העור של ההיפופוטם יחסית לנפחו, בהשוואה לחדף?
  2. הסבירו מדוע החדף מתאמץ לשמור על חום גופו, ואילו  ההיפופוטם משתדל לאבד חום מגופו.       

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/04/2010