education - חינוך מתמטיקה לכיתות ז', ח', ט' לכל המגזרים האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תחום התוכן: צורות במישור ובמרחב
 

קבוצת המשימות הנוספות הן משימות שלא עברו עריכת לשון. חלקן מופיעות ללא הפתרונות וחלקן מתאימות גם לכיתה י'.

 

 

המשימות מוצגות בקובצי PDF

לצפייה בקבצים יש להשתמש בתוכנת Acrobat Reader , גרסה 5.0 ומעלה.

 
 משימה: מה כדאי יותר?
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/04/2010