חברי תת ועדה
 

פרופ' רז קופרמן, יו"ר הוועדה
גב' ניצה שיאון
פרופ' אברהם הרכבי
ד"ר דוד פיילכנפלד
ד"ר חנה פרל – מפמ"רית