education - חינוך מתמטיקה לבית ספר יסודי לכל המגזרים האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
כיתה ה' 
 הנושאים הנלמדים
 

 פירוט תכנית הלימודים במתמטיקה לכיתה ה'

 

א.

שברים פשוטים ושברים עשרוניים (55 ש')

 

1.

משמעויות השבר הפשוט (כולל שברים גדולים מ-1 ומספרים מעורבים);

 

 

2.

צמצום והרחבה;

 

 

3.

חיבור וחיסור שברים, השוואת שברים;

 

 

4.

שאלות חיבור וחיסור שברים;

 

 

5.

משמעות השבר העשרוני;

 

 

6.

חיבור וחיסור שברים עשרוניים והשוואתם;

 

 

7.

מעבר משבר פשוט לשבר עשרוני (במקרים שהשבר העשרוני המתקבל הוא סופי);

 

 

8.

פעילויות נוספות.

 

 

ב.

פעולות חשבון במספרים טבעיים (27 ש')

 

1.

חיבור, חיסור וכפל – חזרה, הרחבה והעמקה;

 

 

2.

חילוק במספר דו-ספרתי;

 

 

3.

אומדן תוצאות של פעולות, אומדן כמויות, פיתוח תחושה למספרים גדולים;

 

 

4.

שאלות כוללות (אינטגרטיביות);

 

 

5.

פעילויות נוספות.

 

 

ג.

חקר נתונים, ממוצע (10 ש')

 

ד.

מצולעים (24 ש')

 

1.

חזרה על המושגים: אלכסונים, מקבילוּת, מאונכוּת, זוויות, מדידה ואומדן של זוויות;

 

 

2.

מרובעים: ניתוח תכונות, מיון מרובעים, קשרי הכלה;

 

 

3.

ריצוף במצולעים משוכללים חופפים;

 

 

4.

גבהים.

 

 

ה.

מדידות שטחים (9 ש')

 

 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/07/2009