education - חינוך מתמטיקה לבית ספר יסודי לכל המגזרים האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
כיתה ו' 
 
 

 פירוט תכנית הלימודים במתמטיקה לכיתה ו'

 

א.

שברים  (37 ש')

 

1.

שבר כמנת חילוק;

 

 

2.

שברים פשוטים ומספרים עשרוניים על ישר המספרים, צפיפות;

 

 

3.

כפל שלם בשבר פשוט ובמספר מעורב;

 

 

4.

כפל שבר בשבר, כולל מספרים מעורבים;

 

 

5.

כפל וחילוק שברים עשרוניים ב- 10, 100 וכו';

 

 

6.

כפל שברים עשרוניים;

 

 

7.

חילוק שברים עשרוניים;

 

 

8.

חלק של כמות, מציאת ערך החלק;

 

 

9.

חלק של כמות, חישוב החלק ומציאת הכמות היסודית;

 

 

10.

חילוק שברים פשוטים;

 

 

11.

שבר עשרוני מחזורי.

 

 

ב.

אחוזים (15 ש')

 

ג.

יחס (10 ש') 

ד.

מידות עשרוניות (4 ש')

 

ה.

קנה מידה (6 ש')

 

ו.

מספרים ופעולות - הרחבה והעמקה (8 ש')

 

ז.

שאלות כוללות (אינטגרטיביות) (7 ש')

 

ח.

חקר נתונים וניתוח סיכויים (8 ש')

 

ט.

גופים (12 ש')

 

1.

הכרת גופים;

 

 

2.

גופים משוכללים.

 

 

י.

מדידות (18 ש')

 

1.

מעגל ועיגול;

 

 

2.

חישובי נפחים.

 

 

 

 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/06/2009