education - חינוך תנ''ך בחינוך ממלכתי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
הוראת המקרא בחינוך הקדם יסודי
קירטריונים לבחירת הסיפורים
 
  • סיפורים המכילים עלילה שהילדים מסוגלים לעקוב אחריה
  • סיפורים שבמרכזם דמויות חשובות ומוכרות
  • סיפורים שניתנים לחלוקה לקטעים משמעותיים המתאימים ליכולת הקשב של הילדים
  • סיפורים על הדמויות במקרא הקשורים ביניהם בסדר כרונולוגי. רצוי להביא סיפורים אלה ברצף כדי לאפשר לילדים לעקוב אחר השתלשלות המאורעות
  • סיפורים שיש עימם גם היבט אופטימי (הצלה, תקווה)
  • סיפורים, שבהם מתעוררות דילמות שבכוח הילדים להתמודד אתן. יש להימנע מהבאת סיפורים שיכולה להיות להם השפעה פסיכולוגית שלילית על הילדים, כמו סיפורים על קין והבל או עקדת יצחק, העלולים לעורר פחדים. בתכנון המפגש עם הילדים חשוב לתת את הדעת על התנהגויות של הדמויות בסיפורים, השונות מתפיסות חברתיות עכשוויות (מעמד האישה, יחסי הורים-ילדים ועוד).
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2016  

עדכוני rss