education - חינוך תנ''ך בחינוך הממלכתי האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הודעות המפמ"ר
 
 
 

21.4.16


ברכות לזוכים בחידון התנ"ך הממלכתי הארצי


ברכות רבות שלוחות  לחתן חידון התנ"ך הארצי-
צוריאל נעמן מבי"ס אורט שלומי
לסגן חתן התנ"ך הארצי-
הראל טוקר מבי"ס מיתרים שבמיתר
ולסגן חתן התנ"ך הארצי-
יונתן אלדר- מבי"ס ליאו בק שבחיפה.


אנו מאחלים לכם הצלחה בחידון התנ"ך העולמי.

 

 

 

20.4.16


הזמנה לכנס מקוון

 

הנכם מוזמנים לכנס חדשני מקוון וגמיש, בנושא דרכי הוראה חדשניות, הכולל גם יריד וירטואלי, שיתקיים ביום שלישי, א' סיון תשע"ו, 7.6.16, החל מהשעה 14:00.

לפרטים נוספים וקישור להרשמה לחצו כאן

 

 

 

29.3.16


 הדמייה ארצית בבחינה המתוקשבת

 

ההדמייה הארצית בבחינה המתוקשבת תתקיים ביום שני, 2.5.16, בשעה 9:00 בבוקר.

לקראת ביצוע ההדמייה, יישלחו ב-17.4.16 הנחיות  לטכנאי המחשבים ולרכזי המקצוע.

 

אנו מאחלים לכל הנבחנים הצלחה רבה במבחן!

 

 

 

23.3.16

 

מפגש מורים במוזיאון ארצות המקרא

 

לקראת תכנון הפעילות לשנת הלימודים הבאה, אתם מוזמנים ליום חשיפה של תכניות החינוך שפותחו ע"י צוות ההדרכה במוזיאון, עבור כיתות חטה"ב והתיכון.
יום החשיפה יתתקיים ביום ראשון 22 במאי  2016, יד' אייר תשע"ו.
מספר מקומות מוגבל.

להרשמה:  טל' 02-5955309, 
רבקה- דוא"ל schools@blmj.org  

 

לתכנית היום

 

 

 

1.3.16


קטע שלא נלמד

בבחינת הבגרות במועד קיץ תשע"ו, הפרק האחרון בבחינה יהיה קטע שלא נלמד.
אנו מאחלים לכם ולתלמידיכם הצלחה בבחינת הבגרות!

 

 
 

 

1.3.16


ברכות

ברכות חמות שלוחות למר בעז חדד, מורה ורכז תנ"ך בתיכון אורט מעלות, על זכייתו בפרס הרכז המצטיין של המחוז לשנת תשע"ו.
יישר כח!

 

 
 

 

14.2.16


מבחני בגרות ביחידות המורחבות לתלמידי כיתות י"ב ולנבחנים אקסטרניים


במועד קיץ תשע"ו, לא יחול כל שינוי בשאלוני היחידות המורחבות, לתלמידי כיתות י"ב ולנבחנים אקסטרניים.


פירוט השאלונים ביחידות המורחבות במועד קיץ תשע"ו: 

שאלון היחידה השלישית 1106 (133 לנבחנים אקסטרניים)
שאלון היחידה הרביעית  1107 (134 לנבחנים אקסטרניים)
שאלון היחידה החמישית 1108 (135 לנבחנים אקסטרניים)

 

 
 
 

10.1.16


תכנית ההיבחנות החדשה

 

משרד החינוך פרסם חוברת תכניות לימודים ומבנה ההערכה בבחינות הבגרות על פי תכנית ההיבחנות החדשה.

 

לתכנית ההיבחנות החדשה

 

 
 

 

2.1.16


משך זמן בחינות הבגרות

 

בשאלון 1206 - שעתיים ושלושת רבעי השעה

בשאלון 1281 - (שאלון 70%) שעתיים וחצי
לחצו לשאלון לדוגמה

בשאלון 1282 - (שאלון 30% לנבחנים אקסטרניים) שעה וחצי
לחצו למבנה ולשאלון לדוגמה

בשאלון 1284 - (שאלון עולים חדשים) שעתיים וחצי
לחצו לשאלון לדוגמה

 

בהצלחה לכל הנבחנים!

 

 
 
 

 

22.12.15


סמלי שאלונים

סמל שאלון לבחינת 2 יח"ל  70% - 1281
סמל שאלון לבחינת 2 יח"ל  30% - 1282 (לנבחני משנה ואקסטרניים)
סמל שאלון הערכה חלופית 30% - 1283
סמל שאלון לבחינת עולים חדשים 70% - 1284

 

למבנה ובחינה לדוגמה שאלון 1281

למבנה ובחינה לדוגמה שאלון 1282

למבנה ובחינה לדוגמה שאלון 1284
 

 

 

29.11.15


תכנית ההלימה ביחידות המורחבות

לפי הוראות מנכ"לית משרד החינוך - ההלימה ביחידות המורחבות תהיה תקפה גם בשנת הלימודים תשע"ו.

 
 

 

16.11.15


תכנית "מרצה- אורח" בלימודי היחידות המורחבות בתנ"ך

תכנית "מרצה אורח" נועדה להפגיש אנשי רוח ואקדמיה עם צוותי בתי ספר בהם נלמדות מגמות של מקצועות היהדות. המפגש יתקיים בשנת הלימודים הנוכחית (תשע"ו) כדי להעשיר את הידע, לקבל השראה ולפתוח כווני מחשבה חדשים בעשייה החינוכית בתחום התרבות היהודית-ישראלית.

אנו מזמינים את החטיבות העליונות בהן מתקיימים לימודים מוגברים (לימודי מגמה) בתנ"ך, להגיש בקשה להזמנת "מרצה אורח".

בתי"ס המעוניינים לקחת חלק בתכנית, מוזמנים להגיש בקשה באופן מקוון, על גבי טופס הרשמה מרצה אורח

לפרטים נוספים

 
 
 

 

22.10.15

 

אל מורי התנ"ך ביחידות המורחבות

רפורמת הלמידה המשמעותית, דורשת היערכות פדגוגית ולוגיסטית כאחת. אחד הדברים הנדרשים במסגרת זו הוא צמצום השאלונים ואיחודם. עם זאת ברור למערכת, שיש צורך ב"שנת תפר" בין שתי התכניות.
ברור לכולנו שאין זה הוגן לדרוש מתלמיד שכבר נבחן על אחת מהיחידות להיבחן עליה שוב.
לכן,
תלמידי י"ב בלבד בשנת הלימודים תשע"ו, אלה שנבחנו על היחידה השלישית או הרביעית, יוכלו להמשיך ולהיבחן במתכונת הקודמת. היחידה החמישית נשארת יחידה בית ספרית.
תלמידי י"א  בשנת הלימודים תשע"ו, ייבחנו על פי המתכונת התואמת את הרפורמה, אך בשונה ממה שנכתב בחוזר מפמ"ר תשע"ו 1.
בצורת ההיבחנות החדשה, היחידה השלישית והיחידה החמישית, תהיינה בהערכה בית ספרית. אחת מהן, לבחירת בית הספר, בהערכה חלופית, והשנייה בהערכה של מבחן  במתכונת בחינת הבגרות.
את תכנית הלימודים ואת דרכי ההערכה יש לשלוח לרחי קדוש, המדריכה האחראית על היחידות המורחבות, לכתובת rpk@walla.com  
היחידה הרביעית תהיה יחידת חובה להיבחנות חיצונית .

לנבחני משנה ולנבחנים אקסטרניים על פי הרפורמה:
היחידות השלישית והחמישית, תאוחדנה לשאלון אחד.

תכנית הלימודים ומבנה הבחינה:
מבנה שאלון היחידות השלישית והחמישית, יובא לדיון בפני וועדת המקצוע.
פרטים  מדויקים יפורסמו בחוזר הבא.
תלמידים  אקסטרניים יבחנו בשני שאלונים: שאלון היחידה הרביעית, ושאלון היחידות השלישית והחמישית.
מספרי השאלונים החדשים יפורסמו לקראת מועדי בחינות הקיץ.

 
 
 

 

24.9.15

 

הענקת פרסים לעבודות גמר וחקר מצטיינות מטעם בית התנ"ך ע"ש דוד בן גוריון


בטקס שהתקיים ב-3.9.15 , הוענקו פרסים לתלמידים שכתבו עבודות חקר ועבודות גמר בתנ"ך.

הפרסים הוענקו לתלמידים הבאים:

פרס ראשון בהצטיינות  ניתן לתלמידים:

עדי רוזנשטיין מבי"ס מגידו – בהנחיית ד"ר גל סירקין, בנושא "ויתרוצצו הבנים בקרבה"

סער צור שדי מבי"ס מגידו – בהנחיית שלומי כרם, בנושא חסד נשי במגילת רות


פרסים ראשון, שני ושלישי ניתנו לתלמידים:

נגה ברק מביה"ס מגידו – בהנחיית אסתר תורן, בנושא מעשה אבות סימן לבנים
ליאור אזוב מבי"ס מגידו – בהנחיית עדה ארד, בנושא דוד המלך והאב
עומר עמיר מבי"ס ליאו בק בחיפה – בהנחיית שולמית נתן, בנושא החכם- דרכו ופועלו על פי קהלת
גל גולן מבי"ס מגידו – בהנחיית עדה ארד, בנושא ארבע האמהות
רותם אליאס מבי"ס ליאו בק בחיפה – בהנחיית שולמית נתן, בנושא סיפורי אהבה בתנ"ך
הדס לבב מבי"ס כברי בהנחיית סמדר מאיר, בנושא מותם המפתיע של יורשי שאול
עינת סלע מביה"ס ליאו בק בחיפה – בהנחייתה של שולמית נתן, בנושא המלך חזקיהו
עדן מטמון מבי"ס מגידו – בהנחייתו של שלומי כרם בנושא "אישה החוצבה בלהבת"

ברכות חמות לתלמידים הזוכים ויישר כח למוריהם שהנחו וליוו אותם בכתיבת העבודות. 

תמונות מהטקס:

   

     

 
 
 

 

24.9.15

 

תערוכת "על נהרות בבל" במוזיאון ארצות המקרא

מוזיאון ארצות המקרא מציג תערוכה מיוחדת בנושא גלות בבל, החל מחורבן ירושלים, דרך המסע הקשה לבבל, ההתיישבות וחיי היום-יום ועד לשיבת ציון.
בשיאה של התערוכה מוצגים לראשונה מוצגים מקוריים שהשתמרו מתקופת חורבן ירושלים וגלות בבל: אוסף לוחות טין המכונה "אל-יהודו" (על שם העיר בה ישבו גולי בבל בדרום עיראק), החושף עדויות דרמטיות מאורחות חייהם של היהודים בגלות בבל, והנחשב לאחת התגליות הארכיאולוגיות החשובות ביותר לים ישראל.

מומלץ לבקר בתערוכה עם התלמידים (בתיאום מראש עם מחלקת ההדרכה של המוזיאון).

לצפייה בסרטון על התערוכה

תעודה העוסקת בחלוקת ירושתו של אחיקם בן רפא-ימה

התעודה הקדומה ביותר

 
 
 

 

16.9.15

 

פריסות תכניות הלימודים בכיתות היסוד

מורים יקרים,

העלינו לאחרונה לאתר פריסות תכניות הלימודים בכיתות היסודי, מכיתות א' ועד לכיתות ו'.

הפריסות מכילות תכנים של תכניות הלימודים בכיתות היסוד, מושגים מתחום הדעת ומושגים כלליים, נושאים לדיון ולהרחבה וכן קטעים ללימוד בעל פה, ניבים וביטויים.

קישור לפריסות

 
 
 
 
 
 


14.5.2015

 

רישום למאגר המומחים של המרב"ד

על פי הנחיות אגף הבחינות, המורים הבוחנים בבית ספרם תלמידים בעלי התאמת היבחנות בעל פה בבחינות הבגרות, נדרשים להירשם למאגר המומחים של מרכז הבדיקות של משרד החינוך (המרב"ד).

אנו מבקשים ממורי התנ"ך להיכנס בהקדם האפשרי לאתר המומחים ולעדכן שם את פרטיהם האישיים.

הנחיות לעדכון הפרטים מופיעות באתר זה.

גם מרכז התמיכה של המרב"ד עומד לרשותכם בטלפון 03-5300804 בין השעות 08:00 – 18:00 בכל יום במהלך השבוע (א-ה), וכן ביום ששי בין השעות 08:00 – 13:00.

 מכתב עדכון פרטים

 
 
 
 

 

12.5.15


שילוב תכניות טלוויזיה בהוראת התנ"ך בהדרכת מורים בחינוך היסודי והעל יסודי

מורים יקרים,

בימים אלה פועלים משרד החינוך והמזכירות הפדגוגית יחד עם הטלוויזיה החינוכית, לקידום שיתופי פעולה במטרה לקדם למידה משמעותית.

קישור להצעות לשילוב תכניות הטלוויזיה בהוראת התנ"ך

אנו פונים אליכם המורים, לשלב את התוכניות במהלך ההוראה בכיתות, ולהציע אפשרויות לשילוב תכניות נוספות. הצעותיכם יפורסמו באתר תנ"ך ממלכתי, ויהוו תשתית לפיתוח תכניות טלוויזיה נוספות לשירות ההוראה המשמעותית.

את הצעותיכם יש לשלוח אל yaelrs@gmail.com

 

 

 

4.12.14

 

הכרה למצטייני חידוני התנ"ך בציון בגרות בתנ"ך

חידוני התנ"ך הם ביטוי תרבותי חברתי שמטרתם לעודד את התלמידים להכיר במרכזיותו של התנ"ך בתרבות היהודית ישראלית.
לשם כך אנו נדרשים ליצור תנאים המעודדים את התלמידים לקחת חלק פעיל ובאמצעות השתתפותם בחידונים לחזק את הזיקה לתנ"ך כערך. תלמיד הבוחר בכך משקיע זמן רב בשינון ולמידה המאפשר לו להכיר את התנ"ך על בוריו ולהתחבר לערכים הגלומים בו.

התלמידים שיזכו בארבעת המקומות הראשונים בחידון המחוזי בממלכתי הישגם יהווה חלופת הערכה עבורם, והם יקבלו ב 30%  מתכנית הלימודים המוערכת בהערכה חלופית ציון של 100.

למסמך

 

 


14.7.2014

 

כלים לתקשורת במצבי חרום

על רקע אירועי התקופה ומתוך רצון לסייע למורים המעוניינים לשמור על קשר עם תלמידיהם ולהוות דמות משמעותית ותומכת גם במהלך חופשת הקיץ, הוציא אגף א לפיתוח פדגוגי הנחיות לשימוש בכלים מקוונים שעשויים לסייע ביצירת קשר של מורים עם תלמידיהם.
ההצעות שפורסמו במסגרת "חינוך מחבר עולמות", מיועדות רק למורים המעוניינים ואינן מהוות הנחייה. השימוש בכלים הוא פשוט ומאפשר תקשורת עם תלמידים צעירים או בוגרים, באמצעות מחשב, טלפון חכם או מחשב לוח (טאבלט).

קישור לפוסט

 

 


24.6.2014

 

"נעלה לירושלים" - המסע לירושלים כחלק ממהלך הלמידה

 

 

 

18.6.2014

 

שאלות ותשובות על השינויים בתכנית הלימודים

 

 

 

11.6.2014

 

חוזר מפמ"ר תשע"ד 4

 

 

7.5.2014

 

הודעת מפמ"ר: דרכי הערכה מגוונות

 

 

30.4.2014

 

חוזר מפמ"ר תשע"ד/3

 

 

 

 

20.8.2013

 

חוזר מפמ"ר תשע"ד/1

 

 

 

 

29.10.2012

חיבורים בין  נושא "שבעים שנה למרד גטו וארשה" לתוכנית הלימודים בתנ"ך בחט"ב

 

fonthere italichereitalichere
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/04/2016