education - חינוך תנ''ך בחינוך הממלכתי האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הודעות מפמ"ר
 

 

 

12.9.14

 

שינוי קל במבנה בחינת הבגרות ביחידה הרביעית

מבנה בחינת הבגרות ביחידה הרביעית (שאלון  1107, 134) עד היום היה בן שני פרקים. בפרק הראשון היה על הנבחן לענות על שתי שאלות מתוך שלוש, ובפרק השני על שלוש שאלות מתוך חמש.

החל מקיץ תשע"ה בחינת הבגרות ביחידה הרביעית תכלול שמונה שאלות של שני סעיפים. מתוך שמונה השאלות יבחר התלמיד חמש. משקלה של כל שאלה הוא 20 נקודות ומשקלו של כל סעיף איננו קבוע, וישתנה בהתאם לתכניהם ודרישותיהם של הסעיפים.

מבנה הבחינה ביחידה הרביעית מוכר באשר הוא זהה למבנה הבחינה ביחידה החמישית לנבחנים אקסטרניים (שאלון  1108, 135 ). 

 

 


27.8.2014

 

 

מנהלים, רכזים ומורים לתנ"ך יקרים,

על פי הנחיות אגף הבחינות, המורים הבוחנים בבית ספרם תלמידים בעלי התאמת היבחנות בעל פה בבחינות הבגרות,

נדרשים להירשם למאגר המומחים של מרכז הבדיקות של משרד החינוך (המרב"ד).

אנו מבקשים ממורי התנ"ך להיכנס בהקדם האפשרי לאתר המומחים

ולעדכן שם את פרטיהם האישיים.

הנחיות לעדכון הפרטים מופיעות באתר זה.

גם מרכז התמיכה של המרב"ד עומד לרשותכם בטלפון 03-5300804

בין השעות 08:00 – 18:00 בכל יום במהלך השבוע (א-ה)

וכן ביום ששי בין השעות 08:00 – 13:00.

מורים שלא יעדכנו את פרטיהם עלולים שלא להיות מאושרים כבוחנים בעל-פה בבית ספרם,במועד הבגרות הבא או לא לקבל שכר על עבודתם.

 

 


13.7.2014

 

הקצאת שעות תגבור לשנה"ל תשע"ה

הועלו התבחינים וטפסי הבקשות לשעות תגבור במקצועות השונים לשנת הלימודים תשע''ה בהתאם לנושאים המפורטים

נא הקפידו לקרוא את התבחינים בעיון, ולמלא את הטופס המתאים בהקפדה, בכדי למנוע תקלות ואי הבנות שיגרמו לפסילת הבקשה.

 

ביום 17.8.14 בשעה 16.00 תיסגר האפשרות להגשת בקשות. נא הקפידו להגיש בזמן

לא תתאפשר הגשת בקשות מעבר לתאריך הנ"ל.

 

בתי ספר ששלחו בקשות עד לתאריך ה-13.7.14
מתבקשים לשלוח את בקשותיהם בשנית
 דרך הקישור שלעיל.

 

 


14.7.2014

 

כלים לתקשורת במצבי חרום

על רקע אירועי התקופה ומתוך רצון לסייע למורים המעוניינים לשמור על קשר עם תלמידיהם ולהוות דמות משמעותית ותומכת גם במהלך חופשת הקיץ, הוציא אגף א לפיתוח פדגוגי הנחיות לשימוש בכלים מקוונים שעשויים לסייע ביצירת קשר של מורים עם תלמידיהם.

 

ההצעות שפורסמו במסגרת "חינוך מחבר עולמות", מיועדות רק למורים המעוניינים ואינן מהוות הנחייה. השימוש בכלים הוא פשוט ומאפשר תקשורת עם תלמידים צעירים או בוגרים, באמצעות מחשב, טלפון חכם או מחשב לוח (טאבלט).

 

קישור לפוסט:

 

 


24.6.2014

 

"נעלה לירושלים" - המסע לירושלים כחלק ממהלך הלמידה

 

 

 

18.6.2014

 

שאלות ותשובות על השינויים בתכנית הלימודים

 

 

 

11.6.2014

 

הבהרה לחוזר מפמ"ר תשע"ד 4

 

 

 

11.6.2014

 

פורסם חוזר מפמ"ר תשע"ד 4

 

 

 

27.5.2014

 

"וְכָל הָעָם רֹאִים אֶת הַקּוֹלֹת" - פורסם ניוזלטר לכבוד שבועות

 

 

7.5.2014

 

הודעת מפמ"ר: דרכי הערכה מגוונות

 

30.4.2014

 

פורסם חוזר מפמ"ר תשע"ד/3

 

 

 

25.3.2014

 

עדכון פרטים באתר מאגר ורשימת מומחים לבחינות

 

 

 

22.12.2013

 

בתי"ס שיש להם תיגבור יהדות (גם תנ"ך) יכולים לבקש תקציב נוסף.


הקישור באתר האגף לתכנון לימודים לבקשת תקציב נוסף.


וישירות באתר הייעודי.


שימו לב ללוח הזמנים הקצר להגשת הבקשה.

 

 

25.8.2013

 

פרסים לעבודות חקר וגמר מצטיינות

 

 

 

20.8.2013

 

פורסם חוזר מפמ"ר תשע"ד/1

 

 

 

3.7.2013

 

הלימה בין תכנית הלימודים למסגרת שעות הלימוד

 

התכנית תקפה להיבחנות בבחינות הבגרות במועד קיץ תשע"ד וחורף תשע"ה

 

 

 

16.6.2013

 

קולות קוראים לתגבור מקצועות הליבה ההומניסטיים

 

 


6.6.2013

 

הצעה לבחינה על פי תכנית הלימודים תשע"ג (המעודכנת)

 

 

 

12.3.2013

 

בחינות הבגרות לפי מועדי ההיבחנות

 

 

 

11.3.2013

 

פורסם מבנה השאלון של התכנית המעודכנת (תשע"ג)

 

 

 

17.2.2013

 

סמלי שאלון היחידה הרביעית:
 
בסעיף 4 בחוזר מפמ"ר ע"ג 2 סמלי השאלון של בחינת הבגרות ביחידה הרביעית הם 001107, 134.

 

 

29.10.2012

 

בחינה מתוקשבת - מידע וטופס הצטרפות

 

 

 

29.10.2012

 

חיבורים בין  נושא "שבעים שנה למרד גטו וארשה" לתוכנית הלימודים בתנ"ך בחט"ב

 

 

 

11.10.2011

 

פרויקט נחשון - שיעורים פרטיים ברשת לתלמידים מתקשים

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/09/2014