education - חינוך תנ''ך בחינוך הממלכתי האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הודעות מפמ"ר
 

 

13.4.2014

 

יום עיון לרכזי תנ"ך במחוז חיפה ייערך ביום ד' 7.5.2014 בין השעות 16:15 - 19:00.

לסדר היום ולהרשמה

 

 

 

02.4.2014

 

שעות ההיבחנות בבחינות הבגרות בתנ"ך מועד קיץ תשע"ד

 

 

25.3.2014

 

עדכון פרטים באתר מאגר ורשימת מומחים לבחינות

 

 

 

16.3.2014

 

בחינת בגרות שאלון חקר (סמל שאלון 1204) - הנחיות למורי החקר

 

 

 

11.3.2014

 

יום עיון באורנים, ו' ניסן תשע"ד, 6.4.14 - סדר יום והרשמה (הקישור להרשמה נמצא על גבי דף ההזמנה).

 

 

 

26.2.2014

 

רכזים ומורים יקרים,
 
בעקבות שינוי לוח בחינות הבגרות במועד קיץ תשע"ד,
בחינת ההדמייה המתוקשבת בתנ"ך תתקיים בתאריך 4.5.14, ד' באייר תשע"ד, בשעה 9:00 בבוקר.
אנא דאגו לשבץ בהקדם את תאריך ההדמייה בלוח המבחנים הבית ספרי.


בהצלחה!

 

 

 

26.2.2014

 

שאלון חקר 1204 בקיץ תשע"ד על פי התכנית החדשה ועל פי התכנית החדשה המעודכנת
 

 

 

17.2.2014

 

זמן השאלון 1206 - תנ"ך שתי יח"ל על פי תכנית הלימודים החדשה המעודכנת - הוא שעתיים ושלושת רבעי.


מורי תנ"ך רכזי מקצוע  ומנהלים יקרים,
 בשאלון החובה בתנ"ך 1206, ברמת 2 יח"ל, עפ"י תכנית הלימודים החדשה המעודכנת,
ניתנה תוספת זמן של רבע שעה ביחס לשאלון 1205 (על פי התכנית החדשה).
משך הבחינה לשאלון 1206 יהיה שעתיים וארבעים וחמש דק'.


משך הזמן של שאלון 1205 הוא שעתיים וחצי כמקודם.

 

 

3.2.2014

 

בחינות הבגרות המתוקשבות בתנ"ך במועד קיץ תשע"ד יתקיימו על פי שתי תכניות הלימודים כדלקמן:

  • תכנית הלימודים החדשה (תשע"א) סמל שאלון 1205
  • תכנית הלימודים החדשה המעודכנת (תשע"ג) סמל שאלון 1206

 

בחינות ההדמיה הארצית לשתי התכניות, יתקיימו ביום חמישי 08.05.14, החל מהשעה 09:00.
 
 
מפגש הדרכה סינכרוני על הבחינה המתוקשבת ייערך ב- 13/2/14, בין השעות 20:00 – 21:30.

 

חשוב להשתתף בשיעור ההדרכה על מנת לשמוע על החידושים בבחינה המתוקשבת ולהשמיע את שאלותיכם.
 

הרשמה למפגש הסינכרוני

 

למפגש הסינכרוני מוזמנים כמובן גם מורים המתעניינים בבחינה המתוקשבת.

 

הצטרפות לבחינה המתוקשבת במועד קיץ תשע"ד 

 

 

22.12.2013

 

בתי"ס שיש להם תיגבור יהדות (גם תנ"ך) יכולים לבקש תקציב נוסף.


הקישור באתר האגף לתכנון לימודים לבקשת תקציב נוסף.


וישירות באתר הייעודי.


שימו לב ללוח הזמנים הקצר להגשת הבקשה.

 

 

28.10.2013

 

קש"ן – קטע שלא נלמד בבחינות הבגרות:

 

הקטע שלא נלמד בבחינות הבגרות ייבחר החל מחורף תשע"ג, מכל פרקי הספרות ההיסטוריוגרפית (הכוללים את התורה), ולאו דווקא מפרקים שנלמדו בחטיבת הביניים.
נזכיר שהקש"ן בשאלון 1205 מופיע בפרק השני של הבחינה.

 

 

 

21.10.2013

 

קורס מורים מובילים הוא ספינת הדגל של השתלמויות תנ"ך. יש בו פינוק אינטלקטואלי בצד "פינוק-פינוק" כמו הסעות, ארוחת צהריים וכיבוד במהלך ימי הלימוד, שלושה ימי התכנסות בבית יציב (מקום מפנק בפני עצמו) ועוד.
לצערנו לא נוכל לקיים השנה את קורס המורים המובילים, בעיקר בשל קיצוץ בתקציב ההשתלמויות.
בשנה הבאה נעשה הכול כדי לפתוח את קורס המורים המובילים. 

 

 

 

29.9.2013

 

תוצאות בחינות הבגרות קיץ תשע"ג

 

 

 

29.9.2013

 

פורסמו שאלוני בחינת הבגרות בתנ"ך קיץ תשע"ג

 

 

 

10.9.2013

 

הזמנת כיתות למפגשי לימוד תנ"ך בכנסת

 

 

 

2.9.2013

 

פורסמה תכנית לימודים ייחודית ליחידה החמישית הבית ספרית, שפותחה ע"י תיכון הראל במבשרת ציון.
תודה לעושים במלאכה הטובה, שתהווה השראה לכולנו.

 

 

 

25.8.2013

 

פרסים לעבודות חקר וגמר מצטיינות

 

 

 

20.8.2013

 

פורסם חוזר מפמ"ר תשע"ד/1

 

 

 

3.7.2013

 

הלימה בין תכנית הלימודים למסגרת שעות הלימוד

 

התכנית תקפה להיבחנות בבחינות הבגרות במועד קיץ תשע"ד וחורף תשע"ה

 

 

 

23.6.2013

 

שינוי קל במבנה בחינת הבגרות על פי התכנית החדשה המעודכנת

 

 

 

16.6.2013

 

קולות קוראים לתגבור מקצועות הליבה ההומניסטיים

 

 

 

11.6.2013

 

תכנית הלימודים תשע"ג (החדשה המעודכנת) בחטיבה העליונה

 

 


6.6.2013

 

הצעה לבחינה על פי תכנית הלימודים תשע"ג (המעודכנת)

 

 

 

12.3.2013

 

בחינות הבגרות לפי מועדי ההיבחנות

 

 

 

12.3.2013

 

התפרסם מיקוד הלמידה למועד קיץ תשע"ג

 

 

 

11.3.2013

 

פורסם מבנה השאלון של התכנית המעודכנת (תשע"ג)

 

 

 

17.2.2013

 

סמלי שאלון היחידה הרביעית:
 
בסעיף 4 בחוזר מפמ"ר ע"ג 2 סמלי השאלון של בחינת הבגרות ביחידה הרביעית הם 001107, 134.

 

 

20.12.2012

 

ריענון נהלים ועדכונים בנושא היחידות המוגברות

 

 

 

20.12.2012

 

רישום לאתר בגרות עולים

 

 

 

29.10.2012

 

בחינה מתוקשבת - מידע וטופס הצטרפות

 

 

 

29.10.2012

 

חיבורים בין  נושא "שבעים שנה למרד גטו וארשה" לתוכנית הלימודים בתנ"ך בחט"ב

 

 

 

9.11.2011

 

לרגל השיפוצים המתוכננים בבניין לב רם, משרד מפמ"ר תנ"ך עבר לרח' פארן 7 ברמות אשכול. אנו יושבים שם בחדר 41.
המספרינו החדשים -
למפמ"ר תנ"ך ד"ר רוני מגידוב 02-5601153
למדריכה הארצית גב' דפנה ליקבורניק 02-5601005

 

 

 

11.10.2011

 

פרויקט נחשון - שיעורים פרטיים ברשת לתלמידים מתקשים

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/04/2014