education - חינוך תנ''ך בחינוך ממלכתי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
חוזרי מפמ"ר
 

חוזר מפמ"ר תנ"ך בחינוך הממלכתי תשע"ח 1

1. מבנה בחינות הבגרות
2. תכנית הלימודים 30 – 70 בחטיבת הביניים
3. תכנית הלימודים בחינוך היסודי
4. השתלמויות וימי עיון תשע"ח
5. הכשרת המורים
6. מערך ההדרכה בתנ"ך
7. למידה חוץ כיתתית
8. תורה נביאים ו...כותבים!
9. חידון התנ"ך
10. השימוש בחוברות ובספרי מיקוד
11. אתר תנ"ך ממלכתי
12. תכנית הלימודים בתנ"ך

 

חוזר מפמ"ר תשע"ז 1

 חוזר מפמ"ר תשע"ו/1

 חוזר מפמ"ר תשע"ה/1
 חוזר מפמ"ר תשע"ד/4

 חוזר מפמ"ר תשע"ד/3

 חוזר מפמ"ר תשע"ד/2

 חוזר מפמ"ר תשע"ד/1

 חוזר מפמ"ר תשע"ג/3

 חוזר מפמ"ר תשע"ג/2
 חוזר מפמ"ר תשע"ג/1
 חוזר מפמ"ר תשע"ב/4

 חוזר מפמ"ר תשע"ב/3

 חוזר מפמ"ר תשע"ב/2

 חוזר מפמ"ר תשע"ב/1

 חוזר מפמ"ר תשע"א/2

 חוזר מפמ"ר תשע"א/1

 חוזר מפמ"ר תש"ע/1 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/08/2017  

עדכוני rss