education - חינוך תנ''ך בחינוך ממלכתי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
מאגר יצירות אמנות
מיון על פי נושאים
 

יצחק

כיתות א-ב, ז

 

אברהם ויצחק: אברהם ויצחק משוחחים בדרך אל העקדה (תחריט), רמבראנדט, 1645

     בראשית פרק כ"ב

 

עקדת יצחק: המלאך עוצר את אברהם (תחריט), רמבראנדט, 1655

     בראשית פרק כ"ב

 

עקדת יצחק, קראוואג'ו, 1598-1599

     בראשית פרק כ"ב

 

עקדת יצחק: המלאך אוחז באברהם, לה הירה, 1650

     בראשית פרק כ"ב

 

עקדת יצחק (פסל), דונטלו, 1481

     בראשית פרק כ"ב

 

יצחק מברך את יעקב: יצחק העיוור מברך את יעקב המחופש לעשו, פלינק, 1639

     בראשית פרק כ"ז

 

ברכת יצחק ליעקב: יצחק נותן את ברכת עשו ליעקב המחופש, דורה, המאה ה- 19

     בראשית פרק כ"ז

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2016  

עדכוני rss