education - חינוך תנ''ך בחינוך ממלכתי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
מאגר יצירות אמנות
מיון על פי נושאים
 

המבול

כיתות א-ב, יא-יב

המבול  

    בראשית פרק ו

 

המבול, דורה, המאה ה- 19 

     בראשית פרק ז

 

תיבת נח נחה על הר אררט לאחר המבול, דורה, המאה ה- 19 

     בראשית פרק ח

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2016  

עדכוני rss