education - חינוך תנ''ך בחינוך ממלכתי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
מאגר יצירות אמנות
מיון על פי נושאים
 

משה 

כיתות ג, ח

פסל משה, מיכאלאנג'לו, 1515

     שמות, ויקרא, במדבר, דברים

 

בת פרעה מוצאת את משה, דורה, המאה ה- 19

     שמות פרק ב

 

הפירמידות: אוסף תמונות

     שמות

 

משה ואהרון לפני פרעה, דורה, המאה ה- 19

    שמות פרק ז

 

משה הופך את מטה אהרון לנחש, פוסין, 1647

    שמות פרק ז

 

 פרעה משלח את ישראל, דורה, המאה ה- 19

     שמות פרק י"ב

 

קריעת ים סוף, דורה, המאה ה- 19

     שמות פרק י"ד

 

משה מכה בסלע , פוסין, 1649

    שמות פרק י"ז

 

משה שובר את לוחות הברית, רמבראנדט, 1659

     שמות פרק ל"ב

 

עשרת הדיברות: משה יורד מהר סיני עם לוחות הברית, דורה, המאה ה- 19

     שמות פרק ל"ב

 

המרגלים ששלח משה לתור את ארץ כנען הביאו מפירות הארץ, דורה, המאה ה - 19

    במדבר פרק י"ג

 

בלעם ואתונו, דורה, המאה ה- 19

     שמות פרק כ"ב

 

קול ענות, מיכאל סגן-כהן, 1996

 

 

     

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2016  

עדכוני rss